Lekcja 7 – Co dzisiaj robisz? – Урок 7 – Что сегодня делаешь?

Sytuacje komunikacyjne – opis dnia
Słownictwo – rutyna dnia codziennego • godziny • pory dnia • dni tygodnia • środki komunikacji
Gramatyka i składnia odmiana czasowników brać, myć się, spać, iść, chodzić, jechać, jeździć, umieć, wiedzieć, znać, spotykać się, spotykać • narzędnik zaimków osobowych • liczebniki porządkowe 1 – 24

Lekcja 7 - Część 1 - Rutyna dnia codziennego - Повседневная рутина
Lekcja 7 – Część 2 - spotykać и spotykać się
Lekcja 7 – Część 3 – Zaimki osobowe - Narzędnik
Lekcja 7 – Część 4 – pory dnia – dni tygodnia
Lekcja 7 – Część 5 – Gramatyka - Czasownik iść и chodzić, jechać и jeździć
Lekcja 7 – Część 6 – WIEDZIEĆ - UMIEĆ - ZNAĆ
Lekcja 7 – Część 7 – Słownictwo
Lekcja 7 – Część 8 – Która (jest) godzina?
Lekcja 7 – Część 9 - Czytanie
Lekcja 7 – Część 10 – Ćwiczenia
Lekcja 7 – Część 11 – tekst Mój dzień
Lekcja 7 – Część 12 – Словарь
К перечню уроков