Lekcja 7 – Zwykle nic nie robię – Урок 7

Słownictwo

Rutyna dnia codziennego – Повседневная рутина

Gramatyka

Co robimy najpierw, a co potom? – Что делаем вначале, а что потом?

Przykład: (ja) / wstawać / budzić się

Najpierw budzę się, a potem wstaję.

Dzień Ani

Co Ania robi najpierw, a co potem?

Gramatyka po polsku

Proszę połączyć terminy gramatyczne z właściwymi przykładami

Uwaga!

nie planuję spotkania
не планирую встречу
planuję spotkanie
планирую встречу
spotykać + biernik
винительный падеж
spotykać się + narzędnik
творительный падеж
znajomychze znajomymi
kolegówz kolegami
przyjaciółz przyjaciółmi

Ćwiczenie

Zaimki osobowe – Narzędnik

Личные местоимения в творительном падеже

liczba pojedyncza

jamną // ze mną
tytobą // z tobą
on / ononim // z nim
onanią // z nią

liczba mnoga

mynami // z nami
wywami // z wami
oni / onenimi // z nimi

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ania rozmawia z Andrzejem przez telefon. Proszę posłuchać dialogu i uzupełnić kalendarz Ani i Andrzeja.

Аня разговаривает по телефону с Анджеем. Прослушайте диалог и заполните календарь Ани и Анджея.

Kiedy?

w poniedziłek

we wtorek

w środę

w czwartek

w piątek

w sobo

w niedzielę

Gramatyka

Czasownik

dziś, jutro, terazjak często? zwykle, zawsze, codziennie, regularnie, często, rzadko, nigdy nie…
iść
idę
idziesz
idzie
idziemy
idziecie
idą
chodzić
chodzę
chodzisz
chodzi
chodzimy
chodzicie
chodzą
jechać
jadę
jedziesz
jedzie
jedziemy
jedziecie
jadą
jeździć
jeżdżę
jeździsz
jeździ
jeździmy
jeździcie
jeżdżą

Quiz

Proszę odpowiedzieć na pytania.

Przykład: Czy wiesz, jak nazywa się Polski presydent?

– Tak, wiem, on nazywa się …

– Nie, niestety nie wiem.

Wiedzieć: wiem że / gdzie / kiedy / ile / jak

 1. Czy wiesz, ile w Polsce województw?
 2. Czy wiesz, kiedy w Polsce jest Święto Pracy?
 3. Czy wiesz, gdzie jest Zakopane?
 4. Czy wiesz, kim jest Krystyna Janda?
 5. Czy wiesz, że język polski jest językiem słowiańskim?

Umieć + bezokolicznik

 1. Czy umiesz jeździć na nartach?
 2. Czy umiesz dobrze gotować?
 3. Czy umiesz dobrze tańczyć?
 4. Czy umiesz pływać?
 5. Czy umiesz grać w tenisa?

Znać + biernik

 1. Czy znasz osobiście Lecha Wałęsę?
 2. Czy znasz jakiegoś polskiego artystę?
 3. Ile języków obcych znasz?
 4. Czy znasz dobrze polską gramatykę?
 5. Czy znasz Kraków?
 6. Czy znasz polskie kino?
 7. Czy znasz dobrze polską kuchnię?

Słownictwo

Который час?

Która jest teraz godzina? – jest…

1:00pierwsza13:00trzynasta
2:00druga14:00czternasta
3:00trzecia15:00piętnasta
4:00czwarta16:00szesnasta
5:00piąta17:00siedemnasta
6:00szósta18:00osiemnasta
7:00siódma19:00dziewiętnasta
8:00ósma20:00dwudziesta
9:00dziewiąta21:00dwudziesta pierwsza
10:00dziesiąta22:00dwudziesta druga
11:00jedenasta23:00dwudziesta trzecia
12:00dwunasta24:00dwudziesta czwarta

Proszę posłuchać nagrania i uzupełnić program kin i teatrów.

Прослушайте запись и дополните программу кинотеатров и театров

Która (jest) godzina?

Styl oficjalnyStyl nieoficjalny
21:00dwudziesta pierwszadziewiąta
7:15siódma piętnaście piętnaście / kwadrans po siódmej
16:20szesnasta dwadzieściadwadzieścia po czwartej
8:30
22:30
ósma trzydzieści
dwudziesta druga trzydzieści
wpół po dziewiątej
wpół po jedenastej
17:55siedemnasta pięćdziesiąt pięćza pięć szósta

Proszę posłuchać nagrania i zdecydować jaka jest prawidłowa kolejność dialogów


Прочитайте выражения

Ćwiczenie

Proszę napisać która jest godzina.

Gramatyka

Liczebnik – числительное

Proszę napisać formy nieoficjalne


Ćwiczenie

Proszę utworzyć zdania

Ćwiczenie

Które słowo nie pasuje do pozostałych? Dlaczego?

Ćwiczenie

Proszę napisać która jest godzina, posłuchać nagrania i sprawdzić swoje odpowiedzi

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Proszę uzupełnić zdania podanymi słowami

Przykład: Po południu często czytam książkę.

Ćwiczenie

Спряжение глагола spotykać się

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ćwiczenie