Lekcja 7 – Część 1 – Rutyna dnia codziennego

Słownictwo

Rutyna dnia codziennego – Повседневная рутина

 • budzić się (budzę się, budzisz się) - просыпаться
 • wstawać (wstaję, wstajesz) - вставать
 • brać prysznic (biorę, bierzesz) - принимать душ
 • myć zęby (myję, myjesz) - чистить зубы
 • ubierać się (ubieram, ubierasz ) - одеваться
 • pić kawę (piję, pijesz) - пить кофе
 • jeść śniadanie (jem, jesz) - есть завтрак
 • iść do pracy (idę, idziesz) - идти на работу
 • pracować (pracuję, pracujesz) - работать
 • jeść obiad (jem, jesz) - есть обед
 • robić zakupy (robię, robisz) - делать покупки
 • wracać do domu (wracam, wracasz) - возвращаться домой
 • oglądać telewizję (oglądam, oglądasz) - смотреть телевизор
 • czytać książkę (czytam, czytasz) - читать книгу
 • iść na spacer (idę, idziesz) - идти на прогулку
 • spotykać się z kolegą (spotykam się, spotykasz się) - встречаться с другом
 • rozmawiać przez telefon (rozmawiam, rozmawiasz) - разговаривать по телефону
 • iść spać (idę, idziesz) - идти спать
 • spać (śpię, śpisz) - спать

ćwiczenie напишите какое это слово


Co robimy najpierw, a co potom? - Что делаем вначале, а что потом?


Dzień Ani – День Ани

Co Ania robi najpierw, a co potem? - Что Аня делает вначале, а что потом

ćwiczenie Пожалуйста, дополните предложения

Lekcja 7 — Co dzisiaj robisz? – Урок 7 – Что сегодня делаешь?
К перечню уроков

Leave a Reply