Lekcja 11 – Jakie masz plany? – Урок 11 – Какие у тебя планы?

В этом уроке:

Sytuacje komunikacyjnerozmowa o przyszłości i planach

Słownictwoplany • okoliczniki czasu cd. • telefon komórkowy

Gramatyka i składniaczas przyszły (aspekt niedokonany) • powtórzenie czasu teraźniejszego i przeszłego (aspekt niedokonany)

Lekcja 11 – Część 1 – postanowienia noworoczne
Lekcja 11 – Część 2 – CZAS PRZYSZŁY – будущее время
Lekcja 11 – Część 3 – Słownictwo
Lekcja 11 – Część 4 – KIEDY?
Lekcja 11 – Część 5 – Tekst
Lekcja 11 – Część 6 - CZAS PRZYSZŁY - móc, chcieć, musieć