Lekcja 7 – Część 6 – WIEDZIEĆ – UMIEĆ – ZNAĆ

WIEDZIEĆ - wiem, że / gdzie / kiedy/ ile / jak / 
После слова WIEDZIEĆ употребляется придаточное предложение 
UMIEĆ - umieć + bezokolicznik
После слова UMIEĆ употребляется инфинитив
ZNAĆ - znać + biernik
После слова ZNAĆ употребляется винительный падеж

Quiz

Proszę odpowiedzieć na pytania.

Czy wiesz, jak nazywa się polski prezydent?
– Tak, wiem – on nazywa się ………… .
– Nie, niestety nie wiem.
 1. Czy wiesz, ile w Polsce jest województw?
 2. Czy wiesz, kiedy w Polsce jest Święto Pracy?
 3. Czy wiesz, gdzie jest Zakopane?
 4. Czy wiesz, kim jest Krystyna Janda?
 5. Czy wiesz, że język polski jest językiem słowiańskim?

 1. Czy umiesz jeździć na nartach?
 2. Czy umiesz dobrze gotować?
 3. Czy umiesz dobrze tańczyć?
 4. Czy umiesz pływać?
 5. Czy umiesz grać w tenisa?

 1. Czy znasz osobiście Lecha Wałęsę?
 2. Czy znasz jakiegoś polskiego artystę?
 3. Ile języków obcych znasz?
 4. Czy znasz dobrze polską gramatykę?
 5. Czy znasz Kraków?
 6. Czy znasz polskie kino?
 7. Czy znasz dobrze polską kuchnię?

Спряжение глагола znać – знать в настоящем времени

ja znammy znamy
ty znaszwy znacie
on ona ono znaone oni znają

Спряжение глагола umieć – уметь в настоящем времени

ja umiemmy umiemy
ty umieszwy umiecie
on, ona, ono umieoni, one umieją

Спряжение глагола wiedzieć – знать в настоящем времени

ja wiemmy wiemy
ty wieszwy wiecie
on, ona, ono wieoni, one wiedzą

ćwiczenie Proszę wpisać właściwą formę czasownika umieć / wiedzieć / znać

Lekcja 7 — Co dzisiaj robisz? – Урок 7 – Что сегодня делаешь?
К перечню уроков

Leave a Reply