Lekcja 7 – Część 10 – Ćwiczenia

ćwiczenie составьте предложения

ćwiczenie какое слово не подходит к остальным

ćwiczenie Proszę wpisać właściwą formę czasownika

ćwiczenie Дополните предложения предлогами 

Lekcja 7 — Co dzisiaj robisz? – Урок 7 – Что сегодня делаешь?
К перечню уроков

Leave a Reply