Предложный падеж – Miejscownik – (o) kim? (o) czym?

В польском языке существительные, стоящие в предложном падеже употребляются только с предлогами. В предложении они выполняют функции обстоятельства, обозначая:

 • время действия – O której przyjechałeś do Warszawy?
 • место действия – Chodziliśmy po głębokim śniegu.
 • способ протекания действия – Siedzieliście w milczeniu.
 • инструмент – Umiem grać na fortepianie.

Liczba pojedyncza – единственное число

rodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijaki
przymiotnikym
im (k,g)
ejym
im (k,g)
rzeczownik-e
-u
-e
-y
-i
-e
-u
Album o starym Krakowie
Mieszkam na Małym Rynku
On myśli o ładnej dziewczynie
Rozmawiamy o nowej pracy
Marzę o dobrej kolacji
Byłam w nowym kinie
Oglądałam film o argentyńskim tangu.

Liczba mnoga – множественное число

rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
przymiotnik -ych
-ich (k, g)
rzeczownik -ach
Myślę o moich synach.
Chodziłem po polskich górach.
Mieszkałam w różnych miastach

Предложный падеж существительных мужского и среднего рода в единственном числе

Существительные мужского и среднего рода в единственном числе в предложном падеже имеют окончание  -e или -u.

Окончание -е — существительные, оканчивающиеся на твердый согласный: Basen — w basenie

Некоторые твердые согласные  при образовании предложного падежа могут изменяться

 • -d — -dzie    przykład — o przykładzie
 • -t — -cie       brat — o bracie
 • -z — -zie     Francuz — o Francuzie
 • -s — -sie      mięso — o mięsie
 • -r — -rz       cukier — o cukrze
 • -ł — -le         artykuł — o artykule
 • -sł — -śle     masło — o maśle
 • -st — -ście   miasto — o mieście

Также может менятся гласный  а на е:

 • miasto + o mieście
 • ciasto — o cieście
 • obiad — na obiedzie
 • sąsiad — o  sąsiedzie

Окончание —u встречается у существительных, оканчивающихся на g, k, ch,  а  также мягкие и шипящие

 • pieróg — o pierogu
 • orzech — o orzechu
 • dzień — o dniu
 • chłopiec — o chłopcu
 • ciastko — o ciastku
 • danie — o daniu
 • malarz — o malarzu

Беглые гласные

kawałek — o  kawałku

Чередование o-ó

pokój — w pokoju

Существительные среднего рода с окончанием на —е

 • krzesło — na krześle
 • lustro — na lustrze

Существительные среднего рода с окончанием на -u

 • biurko — na biurku
 • krzesełko — na krzesełku
 • łóżko — na łóżku
 • łóżeczko — na łóżeczku
 • mieszkanie — w mieszkaniu

Предложный падеж существительных женского рода в единственном числе

Существительные женского рода в предложном падеже имеют окончание e, i или y

Окончание е имеют существительные, у которых основа заканчивается на твердый гласный:

mama — o mamie

При этом согласные могут изменяться:

 • -d — dzie    czekolada — o czekoladzie
 • -t — cie       poczta — o poczcie
 • -z — zie      koza — o kozie
 • -s — sie       kiełbasa — o kiełbasie
 • -r — rze      gra — o grze
 • -ł — le       siła — o sile
 • -sł — śle    Wisła- o Wiśle
 • -st — ście   kapusta — o kapuście
 • -g — dze   kolega — o koledze
 • -k — ce   kanapka — o kanapce
 • -ch — sze mucha — o musze

Окончание i встречается у существительных, основа которых оканчивается на мягкий согласный или i

Окончание y встречается у существительных оканчивающихся на твердый шипящий:

Существительные женского рода с окончанием -e

 • kanapa — na kanapie
 • kuchenka — na kuchence
 • lodówka — na lodówce
 • półka — na półce
 • pralka — w pralce
 • szafa — w szafie
 • szafka — w szafce
 • umywalka — na umywalce
 • wanna — na wannie

Предложный падеж прилагательных

Прилагательные мужского и среднего рода имеют окончание:

-ym основа прилагательного оканчивается на твердый гласный

-im основа прилагательного оканчивается на g, k

o nowym domu

na drugim piętrze

Прилагательные женского рода имеют окончание:

-ej основа оканчивается на твердый согласный

-iej основа оканчивается на мягкий согласный или g, k

w nowej łazience   w drugiej sypialni

Предложных падеж существительных и прилагательных множественного числа

Предложный падеж всех существительных множественного числа образуется одинаково при помощи окончания –ach.

Предложный падеж прилагательных множественного числа образуется при помощи:

-ych основа оканчивается на твердый согласный

-ich основа оканчивается на мягкий согласный или g,k

 • o nowych domach
 • w starych kamienicach
 • w wysokich blokach
 • o pięknych mieszkaniach
 • na ostatnich piętrach

Предложный падеж личных и вопросительных местоимений

 Единственное число Множественное число
 ja o mnie my o nas
 ty o tobie wy o was
 on o nim oni o nich
 ono o nim one o nich
 ona o niej

Предлоги употребляющиеся с существительными в предложном падеже

naместо действияRolnik pracuje na polu.
участие в чем-либоJestem na wykładzie.
местонахождение предметаKsiążka leży na stole.
обозначение инструмента игрыMariola gra na fortepianie.
обозначение средства ездыDo pracy jeżdżę na rowerze.
oвремяWrócę o szóstej.
предмет речи или мыслиMówiliśmy o wiośnie.
характеристика предметаKupiłem jajka o pomarańczowych żółtkach.
poместо действияDziecko biegało po trawie.
конец временного периодаSpotkamy się po godzinie.
повторение временного периода Ojciec nie śpi po nocach.
переход временной точкиJuż jest po czwartej.
деление на порцииKażdy wziął po pięć złotych.
przyуказание адресаMieszkam przy ulicy A. Mickiewicza.
близость предметаAdam coś robi przy twoim samochodzie.
присутствие человекаPowiedziała to przy dzieciach.
w (we)место действияByliśmy w lesie.
время действияPojechałam na urlop w styczniu.
способ действияSzliśmy w głębokiej zadumie.
Płaciliśmy w gotówce.