Именительный падеж – Mianownik – Kto? Co?

Именительный падеж существительных и прилагательных в польском языке в единственном числе

Mianownik liczby pojedynczej
Именительный падеж единственного числа
rodzaj męski
мужской род
rodzaj żeński
женский род
rodzaj nijaki
средний род
przymiotnik
прилагательное
y, -i (k, g)a-e
rzeczownik
существительное
a, –-a, -i, -o, -e, -ę, -um
dobry student
czarny kot
wysoki mężczyzna
zimna noc
miła pani
dobra studentka
duże mieszkanie
ładne imię
nowe museum

To jest ładny album, ładna lampa, ładne bioro.

To jest tanie piwo, tania restauracja, tani pub.

Множественное число существительных женского, среднего рода и неодушевленных существительных мужского рода

Mianownik rzeczowników niemęskoosobowych – Liczba mnoga – ONE


rodzaj męski nieosobowy 
нелично-мужские формы
rodzaj żeński
женский род
rodzaj nijaki
средний род
przymiotnik
прилагательное
 –e –e –e
rzeczownik
существительное
-y, -i, -e  -y, -i, -e  -a
To są czarne koty
To są zielone ogórki.
To są smaczne owoce.
To są nowe płyty. 
To są miłe studentki
To są słodkie pomarańcze
To zielone jabłka
To są łatwe zadania.
To są ładne imiona.
To są nowe muzea.

Множественное число существительных женского рода

Существительные женского рода, во множественном имеют такие окончания:

-у если перед окончанием стоит твердый согласный (b, d, f, ł, m, n, p, s, t, w, z)
gazeta – gazety, mucha - muchy

i – если перед окончанием стоит k, g
zapałka – zapałki, droga - drogi, aktorka - aktorki

-e  если перед окончанием стоит мягкий или шипящий согласный (sz, cz,dz, dż, ż rz, ć, ś, ź, dź, ń, c, l, j), а также -ia/ja
pani – panie, uczennica – uczennice, galleria - galerie, restauracja - restauracje

Если окончание не выражено, то во множественном числе может быть и y, i, e
mysz – myszy

Множественное число существительные мужского рода

-y если заканчивается на твердый согласный  (b, d, f, ł, m, n, p, s, t, w, z )
długopis – długopisy, dom - domy, pies -  psy, kot - koty i если заканчивается на g, k
kubek – kubki, sok - sokie если заканчивается на мягкий или шипящий  (sz, cz,dz, dż, ż rz, ć, ś, ź, dź, ń, c, l, j) 
pokój – pokoje, kalendarz – kalendarze, koń - konie, hotel - hotele

Исключение dzień – dni/ dnie

Множественное число существительные среднего рода

Существительные среднего рода во множественном  числе в польском языке имеют окончание   

czasopismoczasopisma, morze – morza, piwo – piwa, mieszkanie – mieszkania, muzeum – muzea

Обратите внимание
dziecko – dzieci, oko – oczy, imię – imiona, zwierzęzwierzęta

Все прилагательные во множественном числе, если они не связаны с одушевленными существительными мужского рода, имеют окончание :

ładne panie, grzeczne dzieci, piękne koty, dojrzałe owoce, stare muzea, świeże warzywa

Множественное число одушевленных существительных мужского рода – лично-мужские формы

Mianownik rzeczowników męskoosobowych – Liczba mnoga – ONI 

rzeczownik –i (b, d, f, ch, ł, m, n, p, s, t, w, z) -y (k, g , r, c)e (sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, l, j) –owie
rodzina, tytuł, narodowość ( 1 sylaba)
alternacje
чередования
t – ci 
d – dzi
ch – si
sta – ści
k – cy 
g – dzy
r – rzy
ec – cy
ca – cy
 anin – anie
student – studenci 
sąsiad – sąsiedzi
mnich – mnisi
artysta – artyści
kolega – koledzy
aktor – aktorzy
chłopiecchłopcy
kierowca – kierowcy
wegetarianin – wegetarianie 
Amerykanin – Amerykanie
krakowianin – krakowianie
synowie 
królowie
Belgowie
Uwagabrat – braciaczłowiekludzie ksiądz – księża

Mianownik przymiotników męskoosobowych Liczba mnoga

Множественное число прилагательных, согласующихся с одушевленными существительными

przymiotnik
прилагательное
-i -i -y (k, g, r, c, cz, dz, ż)
alternacje
чередование
t – ci
d – dzi
ł – li
sz – si 
ch – si
st – ści
ony – eni
oły – eli
k – cy
g – dzy
r – rzy
cy = cy
czy = czy
dzy = dzy
ży = ży
To są punktualni fachowcy. 
To są leniwi pracownicy.
To są grubi faceci.
To są pracowici studenci.
To są młodzi ludzie.
To są mili profesorowie.
To są lepsi uczniowie. 
To są głusi pacjenci.
To są barczyści sportowcy.
To są zadowoleni kursanci.
To są weseli Włosi.
To są aroganccy chłopcy. 
To są drodzy przyjaciele.
To są dobrzy koledzy.
To są obcy ludzie.
To są uroczy mężczyźni.
To są cudzy pracownicy.
To są świeży adepci.