Lekcja 7 – Część 3 – Zaimki osobowe – Narzędnik

ZAIMKI OSOBOWE – NARZĘDNIK

Личные местоимения в творительном падеже

liczba pojedynczaliczba mnoga
jamną // ze mnąmynami // z nami
tytobą // z tobąwywami // z wami
on / ononim // z nimoni / onenimi // z nimi
onanią // z nią

ćwiczenie используйте личные местоимения в творительном падеже


ćwiczenie Впишите личное местоимение в творительном падеже

Lekcja 7 — Co dzisiaj robisz? – Урок 7 – Что сегодня делаешь?
К перечню уроков

Leave a Reply