Lekcja 7 – Część 12 – Czy już znasz te słowa i zwroty?

DZIEŃ

budzić się – просыпаться
wstawać – вставать
brać prysznic – принимать душ
myć się – мыться
myć zęby – чистить зубы
ubierać się – одеваться
robić makijaż – делать макияж
pić kawę / herbatę – пить кофе / чай
jeść śniadanie / obiad / kolację – есть завтрак / обед / ужин
wychodzić do pracy – идти на работу
pracować – работать
pisać / czytać e-maile – писать / читать e-mail
robić (krótką) przerwę – делать (короткий) перерыв
robić zakupy – делать покупки
wracać do domu – возвращаться домой
oglądać telewizję – смотреть телевизор
iść na spacer z psem – идти на прогулку с собакой
spotykać / spotykać się z – встречать / встречаться с
rozmawiać (przez telefon) z – разговаривать по телефону
z kolegą / z koleżanką – с другом / с подругой
z kolegami – с коллегами
z przyjacielem / z przyjaciółką – с приятелем / с приятельницей
z przyjaciółmi – с приятелями
rozbierać się – раздеваться
iść spać – ложиться спать
spać – спать

CZASOWNIKI RUCHU

jechać / jeździć samochodem – ехать / ездить на машине
jechać / jeździć taksówką – ехать / ездить на такси
jechać / jeździć pociągiem – ехать / ездить на поезде
jechać / jeździć autobusem – ехать / ездить на автобусе
jechać / jeździć konno – ехать / ездить верхом
jechać / jeździć na nartach – ехать / ездить на лыжах
jechać / jeździć na rowerze – ехать / ездить на велосипеде
iść / chodzić pieszo – идти / ходить пешком

KTÓRA JEST GODZINA?

pierwsza
druga
trzecia
czwarta
piąta
szósta
siódma
ósma
dziewiąta
dziesiąta
jedenasta
dwunasta
trzynasta
czternasta
piętnasta
szesnasta

siedemnasta
osiemnasta
dziewiętnasta
dwudziesta
dwudziesta pierwsza
dwudziesta druga
dwudziesta trzecia
dwudziesta czwarta
trzynasta piętnaście
trzynasta trzydzieści
trzynasta
czterdzieści pięć
piętnaście po pierwszej
kwadrans po pierwszej
za piętnaście druga
za kwadrans druga


UMIEĆ / WIEDZIEĆ / ZNAĆ

wiedzieć, że / gdzie / kiedy / ile / jak / – знать, что (где / когда / сколько / как)
umieć (jeździć na nartach, pływać …..) – уметь (ездить на лыжах, плавать)
znać (literaturę hiszpańską, język włoski …..) – знать (испанскую литературу, итальянский язык)

TERMINY GRAMATYCZNE

liczebnik główny – количественное числительное
liczebnik porządkowy – порядковое числительное

INNE SŁOWA I ZWROTY

Czekam tu już pół godziny! – Я жду здесь уже полчаса!
Jest dokładnie pierwsza. – Есть ровно первый (час).
Już tak późno? – Уже так поздно?
Ma pan / pani mało czasu. – У вас мало времени
Mówi pan / pani za szybko! – Вы говорите слишком быстро
Na pewno? – Точно?
Niestety nie mam zegarka. – К сожалению, у меня нет часов
No, jesteś nareszcie! – А, наконец-то ты!
Proszę mi to napisać! – Пожалуйста, напишите мне это
Zaraz, chwileczkę. – Сейчас, минутку
jutro – завтра
niepunktualny, -a – непунктуальный
oczywiście – конечно
regularnie – регулярно
zmęczony, -a – усталый
znów – опять

Lekcja 7 — Co dzisiaj robisz? – Урок 7 – Что сегодня делаешь?
К перечню уроков

Leave a Reply