Количественные числительные в польском языке – liczebniki główne

liczba całkowita – целое число

Liczebnik to część mowy oznaczająca liczbę, ilość, kolejność i wielokrotność.

Liczebniki główne określają liczbę czegoś. Odpowiadają na pytanie ileilu?. Odmieniają się przez przypadki i rodzaje.

Количественные числительные обозначают количество или число и отвечают на вопрос сколько?

Liczby od 0 do 20

0zero
1jeden11jedenaście
2dwa12dwanaście
3trzy13trzynaście
4cztery14czternaście
5pięć15piętnaście
6sześć16szesnaście
7siedem17siedemnaście
8osiem18osiemnaście
9dziewięć19dziewiętnaście
10dziesięć20dwadzieścia

Liczby od 21 do 30

21dwadzieścia jeden26dwadzieścia sześć
22dwadzieścia dwa27dwadzieścia siedem
23dwadzieścia trzy28dwadzieścia osiem
24dwadzieścia cztery29dwadzieścia dziewięć
25dwadzieścia pięć30trzydzieści

Dziesiątki

10dziesięć60sześćdziesiąt
20dwadzieścia70siedemdziesiąt
30trzydzieści80osiemdziesiąt
40czterdzieści90dziewięćdziesiąt
50pięćdziesiąt

Setki

100sto600sześćset
200dwieście700siedemset
300trzysta800osiemset
400czterysta900dziewięćset
500pięćset

tysiąc – тысяча

milion – миллион

Составные числительные

23dwadzieścia trzy67sześćdziesiąt siedem
34trzydzieści cztery78siedemdziesiąt osiem
45czterdzieści pięć89osiemdziesiąt dziewięć
56pięćdziesiąt sześć91dziewięćdziesiąt jeden
119sto dziewiętnaście235dwieście trzydzieści pięć
199 sto dziewięćdziesiąt dziewięć283 dwieście osiemdziesiąt trzy
371 trzysta siedemdziesiąt jeden454 czterysta pięćdziesiąt cztery
346trzysta czterdzieści sześć457czterzsta pięćdziesiąt siedem
566 pięćset sześćdziesiąt sześć639 sześćset trzydzieści dziewięć
568pięśset sześćdziesiąt osiem679sześćset siedemdziesiąt dziewięć
781siedemset osiemdziesiąt jeden892osiemset dziewięćdziesiąt dwa
917dziewięćset siedemnaście922 dziewięćset dwadzieścia dwa