Родительный падеж — Dopełniacz — Kogo? Czego?

Liczba pojedyncza

rodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijaki
żywotnenieżywotne
przymiotnik-ego-ego -ej-ego
rzeczownik-a-a
-u
-y
-i (k, g ś, ć, ź, dź, ń + l, j)
-a
Nie mam starszego brata
Nie mam młodego taty
Nie lubię ciemnego chleba.
Nie jem słodkiego dżemu
Nie lubię zimnej zupy.
Nie jem smażonej cebuli.
Nie chcę gorącego mleka.
Jakiego?Jakiej?Jakiego?

Liczba mnoga

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
przymiotnik -ych, -ich (k,g) -ych, -ich (k,g) -ych, -ich (k,g)
rzeczownik -ów
-y (sz, cz, dz, dż, ż, rz +c)
-i (ś, ć, ź, dź, ń, + l, j)

-i, -ii

— ów
Boję się dużych psów.
Nie mam drobnych pieniędzy.
Nie znam polskich nauczycieli.
Proszę kilo ładnych cytryn.
Znam dużo miłych studentek.
Proszę pięć dużych ciastek.
muzeów

Неодушевленные существительные мужского рода единственного числа в родительном падеже

Окончание a:

— посуду kubka
— инструменты młotka
— месяцы listopada
— меру и вес metra
— денежные единицы dolara
— части тела nosa

Окончание u

— большинство неодушевленных, заимствованных из других языков autobusu
— образованных от глаголов przyjazdu
— называющих отвлеченные понятия czasu
— называющие обобщающие понятия lasu
— называющие вещества cukru
— дни недели wtorku

Одушевленные существительные мужского рода единственного числа в родительном падеже

Существительные одушевленного мужского рода имеют окончание —а

bratbrata
teść — teścia

Но! tata — taty

При прибавлении окончания исчезает беглый гласный: wujek — wujka, bratanek — bratanka

 ą чередуется с ę: mąż — męża

Существительные женского рода единственного числа в родительном падеже

Если основа заканчивается на твердый или шипящий согласный, будет окончание у

mama — mamy
bratanica — bratanicy

Если основа заканчивается на мягкий согласный или g, k, то окончание будет i
kuzynka — kuzynki
ciocia — cioci

Существительные среднего рода единственного числа в родительном падеже

Существительные среднего рода имеют окончание —а

dziecko — dziecka
miasto — miasta

Существительные мужского рода множественного числа в родительном падеже

Окончание —ów имеют одушевленные и неодушевленные существительные, у которых основа заканчивается на твердый согласный:
pomidory — pomidorów, dziadek — dziadków, zięć — zięciów

Окончание i \ y имеют существительные мужского рода одушевленные и неодушевленные, у которых основа заканчивается на мягкий или шипящий согласный:
łososie — łososi
dorsze — dorszy
grosze — groszy

brat — braci

Но! mężczyzna — mężczyzn

Существительные женского рода множественного числа в родительном падеже

У этих существительных чаще всего окончание не выражено.

babcia — babć
żona — żon
pani — pań

Появляется беглый гласный:
matka — matek
ciotka — ciotek

o может меняется на ó: siostra — sióstr

У существительных иностранного происхождения на —ja или на —ia и существительных, заканчивающихся на согласный — окончание -i или -ii

złość — złości

kość — kosci

epopeja — epopei

alejaalei

akademia — akademii

Существительные среднего рода множественного числа в родительном падеже

У этих существительных чаще всего окончание не выражено.

zajęcie — zajęć
zadanie — zadań

гласный ę чередуется с ą
święto — świąt

Но! dziecko — dzieci

Существительные на —um имеют окончание -ów

muzeum — muzeów, centrum — centrów

Родительный падеж прилагательных

Прилагательные мужского и среднего рода в родительном падеже единственного числа   имеют окончание —ego

młodszego dziecka
sympatycznego wujka
młodego małżeństwa
kochanego męża
młodszego wnuka

Прилагательные женского рода в единственном числе родительном падеже имеют окончание –ej

młodej żony
swoej siostry
starszej wnuczki
zamężnej kobiety
zgodnej rodziny

Также окончание ej будут иметь такие слова:
bratowej
teściowej
synowej

Родительный падеж множественного числа всех прилагательных имеет окончания –ych -ich

starszych braci
moich kuzynek
nowych miast
żonatych mężczyzn

Примеры

Мужской род, окончание -a

Средний род, окончание -a

Средний род, множественное число

  • małżeństwo – małżeństw
  • rodzeństwo – rodzeństw

Мужской род, окончание -u

Женский род, окончание  -i -y:

Женский род, множественное число

  • wnuczka – wnuczek
  • ciotka – ciotek
  • ciocia – cioć
  • bratanica – bratanic
  • siostrzenica – siostrzenic
  • kuzynka – kuzynek
  • żona – żon