Родительный падеж – Dopełniacz – Kogo? Czego?

Liczba pojedyncza – единственное число

rodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijaki
żywotnenieżywotne
przymiotnik
прилагательное
-ego-ego -ej-ego
rzeczownik
существительное
-a-a
-u
-y
-i (k, g ś, ć, ź, dź, ń + l, j)
-a
Nie mam starszego brata
Nie mam młodego taty
Nie lubię ciemnego chleba.
Nie jem słodkiego dżemu
Nie lubię zimnej zupy.
Nie jem smażonej cebuli.
Nie chcę gorącego mleka.
Jakiego?Jakiej?Jakiego?

Liczba mnoga – множественное число

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
przymiotnik
прилагательное
-ych, -ich (k,g) -ych, -ich (k,g) -ych, -ich (k,g)
rzeczownik
существительное
-ów
-y (sz, cz, dz, dż, ż, rz +c)
-i (ś, ć, ź, dź, ń, + l, j)

-i, -ii

– ów
Boję się dużych psów.
Nie mam drobnych pieniędzy.
Nie znam polskich nauczycieli.
Proszę kilo ładnych cytryn.
Znam dużo miłych studentek.
Proszę pięć dużych ciastek.
muzeów

Неодушевленные существительные мужского рода единственного числа в родительном падеже

Окончание a:

— посуду kubka
— инструменты młotka
— месяцы listopada
— меру и вес metra
— денежные единицы dolara
— части тела nosa

Окончание u

— большинство неодушевленных, заимствованных из других языков autobusu
— образованных от глаголов przyjazdu
— называющих отвлеченные понятия czasu
— называющие обобщающие понятия lasu
— называющие вещества cukru
— дни недели wtorku

Одушевленные существительные мужского рода единственного числа в родительном падеже

Существительные одушевленного мужского рода имеют окончание —а

bratbrata
teść — teścia

Но! tata – taty

При прибавлении окончания исчезает беглый гласный: wujekwujka, bratanek — bratanka

 ą чередуется с ę: mąż — męża

Существительные женского рода единственного числа в родительном падеже

Если основа заканчивается на твердый или шипящий согласный, будет окончание у

mama — mamy
bratanica — bratanicy

Если основа заканчивается на мягкий согласный или g, k, то окончание будет i
kuzynka — kuzynki
ciocia — cioci

Существительные среднего рода единственного числа в родительном падеже

Существительные среднего рода имеют окончание —а

dziecko — dziecka
miasto — miasta

Существительные мужского рода множественного числа в родительном падеже

Окончание —ów имеют одушевленные и неодушевленные существительные, у которых основа заканчивается на твердый согласный:
pomidory — pomidorów, dziadek — dziadków, zięć — zięciów

Окончание i \ y имеют существительные мужского рода одушевленные и неодушевленные, у которых основа заканчивается на мягкий или шипящий согласный:
łososie — łososi
dorsze — dorszy
grosze — groszy

brat — braci

Но! mężczyzna — mężczyzn

Существительные женского рода множественного числа в родительном падеже

У этих существительных чаще всего окончание не выражено.

babcia — babć
żona — żon
pani — pań

Появляется беглый гласный:
matka — matek
ciotka — ciotek

o может меняется на ó: siostra — sióstr

У существительных иностранного происхождения на –ja или на –ia и существительных, заканчивающихся на согласный – окончание -i или -ii

złość – złości

kość – kosci

epopeja – epopei

alejaalei

akademia – akademii

Существительные среднего рода множественного числа в родительном падеже

У этих существительных чаще всего окончание не выражено.

zajęcie — zajęć
zadanie – zadań

гласный ę чередуется с ą
święto — świąt

Но! dzieckodzieci

Существительные на –um имеют окончание -ów

muzeum – muzeów, centrum – centrów

Родительный падеж прилагательных

Прилагательные мужского и среднего рода в родительном падеже единственного числа   имеют окончание —ego

młodszego dziecka
sympatycznego wujka
młodego małżeństwa
kochanego męża
młodszego wnuka

Прилагательные женского рода в единственном числе родительном падеже имеют окончание –ej

młodej żony
swoej siostry
starszej wnuczki
zamężnej kobiety
zgodnej rodziny

Также окончание ej будут иметь такие слова:
bratowej
teściowej
synowej

Родительный падеж множественного числа всех прилагательных имеет окончания –ych -ich

starszych braci
moich kuzynek
nowych miast
żonatych mężczyzn

Примеры

Мужской род, окончание -a

Средний род, окончание -a

Средний род, множественное число

Мужской род, окончание -u

Женский род, окончание  -i -y:

Женский род, множественное число

Сочетание предлогов с существительными в родительном падеже

Место
bliskoSzkoła jest blisko poczty.Школа находится близко от почты.
niedalekoNiedaleko domu jest park. – Недалеко от дома есть парк.
obokMama siedziała obok mnie. – Мама сидела возле меня.
na środkuNa środku stołu stał kwiatek. – Посреди стола стоял цветок.
naprzeciwko
naprzeciw
Natalia mieszka naprzeciwko museum. Наталия живет напротив музея.
dookoła
dokoła
Chodziliśmy dookoła domu. Мы ходили вокруг дома.
kołoSzafa stoi koło okna.Шкаф стоит около окна.
sprzedSamochód ukradziono sprzed banku. – Автомобиль угнали из-под банка.
uByłem u cioci. Я был у тети
Hotel znajdował się u podnóża gór. – Отель находился у подножья гор.
wśródDobrze się czuł wśród swoich kolegów. – Хорошо чувствовал себя среди своих колег.
Направление
doIdę do domu. – Я иду домой
odWracam od Marii. – Я возвращаюсь от Марии
spodWyjąłem list spod książek. – От вынул письмо из-под книжек
zWracam z domu. – Я возвращаюсь из дома.
zzaSąsiadka patrzyła zza firanek. – Соседка смотрела из-за занавесок.
Время
doPożegnaliśmy się do jutra. – Мы попрощались до завтра
odOd jutra się odchudzam. – С завтрашнего дня худею
Głowa boli mnie od czwartku. – У меня с четверга болит голова
podczasCzytałam książkę podczas śniadania. – Я читала книгу во время завтрака
sprzedTo jest wiadomość sprzed miesiąca. – Эта информация появилась месяц назад.
w czasieOdpocząłem w czasie wakacji. – Я отдохнул во время каникул.
w ciąguNauczyłem się języka w ciągu roku. – Я выучил язык в течение года.
zTo był rachunek z ubiegłego roku. – Это был счет с прошлого года.
Приблизительность
okołoW klasie było około dziesięciu osób. – В классе было около десяти человек.
Spotkamy się około dziesiątej. – Встретимся около десяти часов.
kołoW klasie było koło dziesięciu osób. – В классе было около десяти человек.
Spotkamy się koło dziesiątej. – Встретимся около десяти часов.
Предназначение
dlaKupiłem kwiatki dla mamy. Я купил цветы для мамы.
odKup tabletki od bólu głowy. – Купи таблетки от головной боли
Gdzie jest klucz od szafy? Где ключ от шкафа?
Исключение
bezPiłem kawę bez cukru. Я пил кофе без сахара.
opróczByli wszyscy oprócz Marka.Были все, кроме Марка.
zZemdlała z braku powietrza. – Потеряла сознание из-за отсутствия воздуха.
z powoduNie był w pracy z powodu choroby.Не был на работе из-за болезни

Названия городов в родительном падеже

После предлога do названия городов употребляются в родительном падеже:

Jadę do Krakowa – после предлога do названия городов употребляются в родительном падеже

Jadę do Warszawy

Jadę do Opola

Названия городов мужского рода в родительном падеже имеют окончание -a

Gdańsk – Jadę do Gdańska

Olsztyn – Jadę do Olsztyna

Lublin – Jadę do Lublina

Szczecin – Jadę do Szczecina

Poznań – Jadę do Poznania.

Название иностранных городов обычно имеют окончание -u:

Londyn – Jadę do Londynu

Rzym – Lecę do Rzymu

Madryt – Lecę do Madrytu

Amsterdam – Lecę do Amsterdamu

Nowy Jork – Lecę do Nowego Jorku

Исключение. Эти города имеют в родительном падеже окончание -a:

Paryż – Lecimy do Paryża

Berlin – Jedziemy do Berlina

Wiedeń – Jadę do Wiednia

Hamburg – Jedziemy do Hamburga

Mińsk – Jadę do Mińska

Lwów – Jadę do Lwowa

Kijów – Lecę do Kijowa

Strasburg – Lecimy do Strasburga

Наречия + существительное в родительном падеже

После наречий, обозначающих количество чего-либо (dużo, mało, mnóstwo, trochę, odrobinę), существительные всегда выступают в родительном падеже. Существительные названия абстрактных понятий или веществ употребляются в родительном падеже единственном числе ( woda, cukier, sól, praca, radość)

Mam dużo pracy.

Adam pije mało wody.

Poproszę trochę cukru.

Существительные названия конкретных предметов выступают в родительном падеже во множественном числе:

Wciąż produkujemy mało samochodów.