Родительный падеж – Dopełniacz – Kogo? Czego?

Liczba pojedyncza - единственное число

rodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj nijaki
żywotnenieżywotne
przymiotnik
прилагательное
-ego-ego -ej-ego
rzeczownik
существительное
-a-a
-u
-y
-i (k, g ś, ć, ź, dź, ń + l, j)
-a
Nie mam starszego brata
Nie mam młodego taty
Nie lubię ciemnego chleba.
Nie jem słodkiego dżemu
Nie lubię zimnej zupy.
Nie jem smażonej cebuli.
Nie chcę gorącego mleka.
Jakiego?Jakiej?Jakiego?

Liczba mnoga - множественное число

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
przymiotnik
прилагательное
-ych, -ich (k,g) -ych, -ich (k,g) -ych, -ich (k,g)
rzeczownik
существительное
-ów
-y (sz, cz, dz, dż, ż, rz +c)
-i (ś, ć, ź, dź, ń, + l, j)

-i, -ii

- ów
Boję się dużych psów.
Nie mam drobnych pieniędzy.
Nie znam polskich nauczycieli.
Proszę kilo ładnych cytryn.
Znam dużo miłych studentek.
Proszę pięć dużych ciastek.
muzeów

Окончания существительных мужского рода в родительном падеже

Единственное число

Неодушевлённые

Окончание a:Окончание u
— посуда kubka
— инструменты młotka
— месяцы listopada
— мера и веса metra
— денежные единицы dolara
— части тела nosa
— большинство неодушевленных существительных, заимствованных из других языков autobusu
— образованные от глаголов przyjazdu
— отвлеченные понятия czasu
— обобщающие понятия lasu
— вещества cukru
— дни недели wtorku

Одушевлённые

Существительные одушевленного мужского рода имеют окончание —а
brat — brata
teść — teścia

Но! tata - taty

При прибавлении окончания исчезает беглый гласный: wujek — wujka, bratanek — bratanka

 ą чередуется с ę: mąż — męża

Множественное число

Окончание ówОкончание i \ y
одушевленные и неодушевленные существительные, у которых основа заканчивается на твердый согласный:
pomidory — pomidorów,
dziadek — dziadków,
zięć — zięciów
одушевленные и неодушевленные, у которых основа заканчивается на мягкий или шипящий согласный:
łososie — łososi
dorsze — dorszy
grosze — groszy
brat — braci
Но! mężczyzna — mężczyzn

окончания названий городов мужского рода в родительном падеже

Названия польских городов имеют окончание -a
Gdańsk - Jadę do Gdańska
Olsztyn - Jadę do Olsztyna
Lublin - Jadę do Lublina
Szczecin - Jadę do Szczecina
Poznań - Jadę do Poznania
Название иностранных городов обычно имеют окончание -u:
Londyn - Jadę do Londynu
Rzym - Lecę do Rzymu
Madryt - Lecę do Madrytu
Amsterdam - Lecę do Amsterdamu
Nowy Jork - Lecę do Nowego Jorku
Исключение. Эти города имеют в родительном падеже окончание -a:
Paryż - Lecimy do Paryża
Berlin - Jedziemy  do Berlina
Wiedeń - Jadę do Wiednia
Hamburg - Jedziemy do Hamburga
Mińsk - Jadę do Mińska
Lwów - Jadę do Lwowa
Kijów - Lecę do Kijowa
Strasburg - Lecimy do Strasburga


Окончания существительных женского рода в родительном падеже

Единственное число

окончание уокончание i
основа заканчивается на твердый или шипящий согласный
mama — mamy
bratanica — bratanicy
основа заканчивается на мягкий согласный или g, k
kuzynka — kuzynki
ciocia — cioci
złość – złości

Множественное число

окончание не выраженоокончание -i или -ii
babcia — babć
żona — żon
pani — pań

Появляется беглый гласный:
matka — matek
ciotka — ciotek

o может меняется на ó: siostra — sióstr
– слова иностранного происхождения на на –ja или на –ia
– слова, оканчивающиеся на согласный
epopeja – epopei
alejaalei / alej
akademia – akademii
kośćkości

Окончания существительных среднего рода в родительном падеже

Единственное числоМножественное число
Окончание  —а
dziecko — dziecka
miasto — miasta
mięso – mięsa
jabłko – jabłka
piwo – piwa
Чаще всего окончание не выражено
zajęcie — zajęć
zadanie – zadań
małżeństwo – małżeństw

гласный ę чередуется с ą
święto — świąt

Но! dzieckodzieci

Существительные на –um имеют окончание -ów
muzeum – muzeów,
centrum – centrów

Родительный падеж прилагательных

Прилагательные мужского и среднего рода в родительном падеже единственного числа   имеют окончание —ego
młodszego dziecka
sympatycznego wujka
młodego małżeństwa
kochanego męża
młodszego wnuka

Прилагательные женского рода в единственном числе родительном падеже имеют окончание –ej
młodej żony
starszej wnuczki
zamężnej kobiety
zgodnej rodziny

Также окончание ej будут иметь такие слова: bratowej, teściowej, synowej

Родительный падеж множественного числа всех прилагательных имеет окончания –ych -ich
starszych braci
moich kuzynek
nowych miast
żonatych mężczyzn

Родительный падеж личных местоимений

jamniemynas
tycię, ciebiewywas
on, onogo, jego, niegooniich, nich
onajej, niejoneich, nich
Nie lubię go. (глагол + коротая форма)
To jest prezent dla niego. (предлог + n…)
Jego nie lubię, ale lubię ją. (акцент на местоимении или начало предложения + длинная форма)

Сочетание предлогов с существительными в родительном падеже

Место
bliskoSzkoła jest blisko poczty.Школа находится близко от почты.
niedalekoNiedaleko domu jest park. – Недалеко от дома есть парк.
obokMama siedziała obok mnie. – Мама сидела возле меня.
na środkuNa środku stołu stał kwiatek. – Посреди стола стоял цветок.
naprzeciwko
naprzeciw
Natalia mieszka naprzeciwko museum. Наталия живет напротив музея.
dookoła
dokoła
Chodziliśmy dookoła domu. Мы ходили вокруг дома.
kołoSzafa stoi koło okna.Шкаф стоит около окна.
sprzedSamochód ukradziono sprzed banku. – Автомобиль угнали из-под банка.
uByłem u cioci. Я был у тети
Hotel znajdował się u podnóża gór. – Отель находился у подножья гор.
wśródDobrze się czuł wśród swoich kolegów. – Хорошо чувствовал себя среди своих колег.
Направление
doIdę do domu. – Я иду домой
odWracam od Marii. – Я возвращаюсь от Марии
spodWyjąłem list spod książek. – От вынул письмо из-под книжек
zWracam z domu. – Я возвращаюсь из дома.
zzaSąsiadka patrzyła zza firanek. – Соседка смотрела из-за занавесок.
Время
doPożegnaliśmy się do jutra. – Мы попрощались до завтра
odOd jutra się odchudzam. – С завтрашнего дня худею
Głowa boli mnie od czwartku. – У меня с четверга болит голова
podczasCzytałam książkę podczas śniadania. – Я читала книгу во время завтрака
sprzedTo jest wiadomość sprzed miesiąca. – Эта информация появилась месяц назад.
w czasieOdpocząłem w czasie wakacji. – Я отдохнул во время каникул.
w ciąguNauczyłem się języka w ciągu roku. – Я выучил язык в течение года.
zTo był rachunek z ubiegłego roku. – Это был счет с прошлого года.
Приблизительность
okołoW klasie było około dziesięciu osób. – В классе было около десяти человек.
Spotkamy się około dziesiątej. – Встретимся около десяти часов.
kołoW klasie było koło dziesięciu osób. – В классе было около десяти человек.
Spotkamy się koło dziesiątej. – Встретимся около десяти часов.
Предназначение
dlaKupiłem kwiatki dla mamy. Я купил цветы для мамы.
odKup tabletki od bólu głowy. – Купи таблетки от головной боли
Gdzie jest klucz od szafy? Где ключ от шкафа?
Исключение
bezPiłem kawę bez cukru. Я пил кофе без сахара.
opróczByli wszyscy oprócz Marka.Были все, кроме Марка.
zZemdlała z braku powietrza. – Потеряла сознание из-за отсутствия воздуха.
z powoduNie był w pracy z powodu choroby.Не был на работе из-за болезни

Наречия + существительное в родительном падеже

После наречий, обозначающих количество чего-либо (dużo, mało, mnóstwo, trochę, odrobinę), существительные всегда выступают в родительном падеже. Существительные названия абстрактных понятий или веществ употребляются в родительном падеже единственном числе ( woda, cukier, sól, praca, radość)

Mam dużo pracy.
Adam pije mało wody.
Poproszę trochę cukru. 

Существительные названия конкретных предметов выступают в родительном падеже во множественном числе:

Wciąż produkujemy mało samochodów.