Lekcja 7 – Część 5 – Gramatyka – Czasownik – iść и chodzić, jechać и jeździć

IŚĆ – CHODZIĆ; JECHAĆ – JEŹDZIĆ

Разница между словами iść и chodzić, jechać и jeździć

dziś, jutro, teraz
сегодня, завтра, сейчас
(действие происходит в момент времени)
jak często? – как часто?
zwykle, zawsze, codziennie,
regularnie, często, rzadko, nigdy nie…

(регулярное повторяющееся действие)
iść
idę idziemy
idziesz idziecie
idzie idą
chodzić
chodzę chodzimy
chodzisz chodzicie
chodzi chodzą
jechać
jadę jedziemy
jedziesz jedziecie
jedzie jadą
jeździć
jeżdżę jeździmy
jeździsz jeździcie
jeździ jeżdżą

ćwiczenie Proszę odpowiedzieć na pytaniaОтветьте на вопросы

  1. Czym jeździsz do pracy / na uniwersytet?
  2. Czym jeździsz na zakupy?
  3. Często chodzisz pieszo?
  4. Umiesz jeździć na nartach?
  5. Lubisz jeździć na rowerze?
  6. Umiesz jeździć konno?
  7. Jak często chodzisz do kina?
  8. Często jeździsz taksówką?

ćwiczenie Gdzie pasuje czasownik iść, a gdzie chodzić? Где подходит глагол iść, а где chodzić?

ćwiczenie Gdzie pasuje czasownik jechać, a gdzie jeździć? Где подходит глагол jechać, а где jeździć?

ćwiczenie Proszę wpisać właściwą formę czasownika iść / chodzić / jechać / jeździć

Lekcja 7 — Co dzisiaj robisz? – Урок 7 – Что сегодня делаешь?
К перечню уроков

Leave a Reply