Lekcja 11 – Część 6 – CZAS PRZYSZŁY – móc, chcieć, musieć

CZAS PRZYSZŁY (ASPEKT NIEDOKONANY) – móc, chcieć, musieć

liczba pojedyncza

ja będę
ty będziesz
on / ona / ono / pan / pani będzie
3 os. l. poj. czasu przeszłego niedokonanego
(3 лицо единственное число прошедшего времени)
mógł / mogła
musiał / musiała
chciał / chciała
Będę mógł robić to, co będę chciał.
Będę mogła robić to, co będę chciała.
liczba mnoga

my będziemy
wy będziecie
oni / one / państwo będą
3 os. l. mn. czasu przeszłego niedokonanego
(3 лицо множественного числа прошедшего времени)
musieli / musiały
mogli / mogły
chcieli / chciały
Będziemy mogli robić to, co będziemy chcieli.
Będziemy mogły robić to, co będziemy chciały

ćwiczenie заполните пропуски

Proszę odpowiedzieć na pytania

Co będzie Pan musiał / Pani musiała często robić w przyszłym roku?

Czego nie będzie Pan chciał / Pani chciała robić w przyszłym roku?

Proszę dokończyć zdania

Jeśli będziemy regularnie uczyć się polskiego, będziemy umieli / umiały ...

będziemy mogli / mogły ….

nie będziemy musieli / musiałyani

Lekcja 11 — Jakie masz plany? – Урок 11 – какие у тебя планы?
К перечню уроков

Leave a Reply