Lekcja 10 – To już było! – Урок 10 – Это уже было!

Sytuacje komunikacyjne rozmowa o przeszłości – разговорные ситуации про прошедшие события
Słownictwo nazwy miesięcy w miejscowniku • okoliczniki czasu – названия месяцев, обстоятельства времени
Gramatyka i składnia czas przeszły (aspekt niedokonany) – прошедшее время несовершенного вида

Lekcja 10 – Część 1 – Sytuacje komunikacyjne - разговорные ситуации
Lekcja 10 – Część 2 – Czas przeszły - прошедшее время
Lekcja 10 – Część 3 – Czytanie - чтение
Lekcja 10 – Część 4 – Rozumienie ze słuchu - понимание на слух
Lekcja 10 – Część 5 – Jak często? Jak długo? - как часто? как долго?
Lekcja 10 – Część 6 – W którym miesiącu? - в каком месяце?
Lekcja 10 – Część 7 - Ćwiczenia -  czas przeszły - упражнения на прошедшее время
Lekcja 10 – Część 8 – Rozumienie ze słuchu – понимание на слух
Lekcja 10 – Część 9 – Czy już znasz te słowa i zwroty? - словарь
  К перечню уроков