Lekcja 10 – Część 5 – JAK CZĘSTO? JAK DŁUGO?  – обстоятельства времени

JAK CZĘSTO? - как часто?
codziennie - каждый день
co tydzień - каждую неделю
co miesiąc - каждый месяц
co rok - каждый год

(1) raz, 2, 3 razy - 1 раз, 2, 3 раза:
dziennie - в день
w tygodniu - в неделю
w miesiącu - в месяц
w roku - в году

Jak często w zeszłym roku chodziłeś do kina? W zeszłym roku chodziłem do kina co miesiąc.
Jak często w zeszłym roku uczyłaś się polskiego? W zeszłym roku uczyłam się polskiego codziennie.


Proszę dokończyć zdania w czasie przeszłym (aspekt niedokonany).

Завершите предложения в прошедшем времени

MÓJ ZESZŁY ROK – мой прошлый год

 • W zeszłym roku często (в прошлом году часто…)
 • W zeszłym roku codziennie (в прошлом году ежедневно…)
 • W zeszłym roku rzadko (в прошлом году редко …)
 • W zeszłym roku 3 razy w miesiącu (в прошлом году 3 раза в месяц…)
 • W zeszłym roku 2 razy w tygodniu (в прошлом году 2 раза в неделю…)
 • W zeszłym roku od czasu do czasu (в прошлом году время от времени)
 • W zeszłym roku co miesiąc (в прошлом году каждый месяц)
 • W zeszłym roku co tydzień (в прошлом году каждую неделю)

JAK DŁUGO? - как долго?
1 (jedną) minutę / godzinę - 1 минута / час
1,5 (półtorej), 2 (dwie), 3, 4, 22, 23, 24, X2, X3, X4 minuty / godziny - полторы, две, три минуты / часа

5 ..... 21, 25 ..... 31, X5 ..... X1 minut / godzin 
30 minut = pół godziny
od .....-ej do .....-ej - от ..... до.... 

Proszę odpowiedzieć na pytania w czasie przeszłym (aspekt niedokonany).

Ответьте на вопросы в прошедшем времени

Jak długo (ile minut / godzin, od której do której godziny) wczoraj: (Как долго (сколько минут / часов, со скольки до скольки) вчера:

 • jadł Pan / jadła Pani obiad? – вы ели обед?
 • spał Pan / spała Pani? – вы спали?
 • rozmawiał Pan / rozmawiała Pani przez telefon? – вы разговаривали по телефону?
 • czytał Pan / czytała Pani gazetę? – вы читали газету?
 • jechał Pan / jechała Pani do pracy / na uniwersytet / do szkoły / do centrum? – вы ехали на работу / в университет/ в школу / в центр?
 • szedł Pan / szła Pani z domu na przystanek tramwajowy / autobusowy / do sklepu? – вы шли из дома до остановки / в магазин?
 • pisał Pan / pisała Pani zadanie z polskiego? – вы делали задания по польскому языку?
 • robił Pan / robiła Pani zakupy? – вы делали покупки?
 • oglądał Pan / oglądała Pani telewizję? – вы смотрели телевизор?
 • słuchał Pan / słuchała Pani muzyki / radia? – вы слушали музыку / радио?

Lekcja 10 – Część 6 – W którym miesiącu? - в каком месяце?
Lekcja 10 - To już było! - Урок 10 - Это уже было
К перечню уроков

Leave a Reply