Lekcja 10 – Część 1 – Sytuacje komunikacyjne

Proszę posłuchać rozmów telefonicznych i uzupełnić dialogi słowami z ramek. Прослушайте телефонные разговоры и завершите диалоги словами из рамок.

Jacek dzwoni do Ani

Marta dzwoni do taty

Proszę zaznaczyć, co Pan robił / Pani robiła wczoraj i przeczytać na głos swoje odpowiedzi. - Пожалуйста, отметьте, что вы делали вчера, и прочитайте свои ответы вслух.

Wczoraj

 • robiłem / robiłam zadanie domowe.
 • rozmawiałem / rozmawiałam przez telefon.
 • byłem / byłam zajęty/a.
 • byłem / byłam na wycieczce.
 • jadłem / jadłam pyszny obiad.
 • pracowałem / pracowałam.
 • miałem / miałam dużo pracy.
 • oglądałem / oglądałam telewizję / film.
 • słuchałem / słuchałam muzyki.
 • pisałem / pisałam e-maile.
 • uczyłem się / uczyłam się języka polskiego.
 • rozmawiałem / rozmawiałam po polsku.
 • myślałem / myślałam po polsku.
Lekcja 10 – Część 2 – Czas przeszły - прошедшее время
Lekcja 10 - To już było! - Урок 10 - Это уже было
К перечню уроков

Leave a Reply