Lekcja 10 – Część 7 – W którym miesiącu?

W którym miesiącu? – В каком месяце?

w styczniuв январе
w lutymв феврале
w marcuв марте
w kwietniuв апреле
w majuв мае
w czerwcuв июне
w lipcuв июле
w sierpniuв августе
we wrześniuв сентябре
w październikuв октябре
w listopadzieв ноябре
w grudniuв декабре

ćwiczenie Напишите правильные названия месяцев

ćwiczenie Расставьте предложения в правильном порядке

Proszę posłuchać nagrania i sprawdzić swoje odpowiedzi – послушайте запись и проверьте свои ответы


ćwiczenie Напишите названия месяцев


W którym miesiącu? - в каком месяце?

Mam urodziny w …………………………… .
Mój kolega / koleżanka ma urodziny w …………………………… .
Lubię spacerować w …………………………… .
W domu jestem często w …………………………… .
Mam urlop zwykle w …………………………… albo w …………………………… .
W moim kraju ładna pogoda jest np. w ……………………………, a brzydka w …………………………… .
W moim kraju obchodzimy święto narodowe w …………………………… .Lekcja 10 – Część 8 –  ćwiczenia –  czas przeszły – упражнения на прошедший час
Lekcja 10 - To już było! - Урок 10 - Это уже было
К перечню уроков

Leave a Reply