Личные местоимения в польском языке

Лицо – osobaliczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
1jamy
2tywy
3on / ona / onooni – для мужчин
one – для женщин, детей, животных, предметов

В 1 и 2 лице местоимения обычно опускаются:

  • Jestem Polakiem
  • Jesteśmy Ukraińcami
  • Jesteście Chińczykami?

Употребление местоимений во втором лице

В польском языке при обращении к человеку нельзя употреблять Вы. Нужно говорить pan или pani.

Czy pan jest lekarzem? Вы врач?

Pani jest inteligentną nauczycielką. Вы – умная учительница.

Склонение существительных pan и pani в польском языке

Винительный и родительный падежи личных местоимений

Родительный падеж dopełniacz – kogo? czego?Винительный падеж biernik kogo? co?
jamniemnie
tyciebie, cięciebie, cię
onjego, go, niegojego, go, niego
ona jej, niej ją, nią
onojego, go , niego je, nie
mynasnas
wywaswas
oniich, nichich, nich
oneich, nichje, nie

Личные местоимения, выступающие в роли дополнения, в отрицательных предложениях имеют форму родительного падежа.

Nie rozumiem cię. Dzwoniłem do ciebie ze trzy razy!

Nie ma mnie. Proszę zadzwonić do mnie.

Nie ma go w biurze. Proszę zadzwonić do niego.

Nie ma jej. Proszę zadzwonić do niej.

Краткие и полные формы личный местоимений

Полные личных местоимений формы употребляются:

  • после предлога: Idziemy do ciebie
  • в начале предложение: Jego zawsze spotykam w sklepie
  • при противопоставлении: Spotykam w sklepie jegonie ją
  • в однословном предложении: Kogo spotykasz w sklepie? –  Jego

В остальных случаях употребляются краткие формы. Это местоимения cię, go:

Zawsze spotykam go w sklepie.

После предлога  к местоимению 3-го лица добавляется n

Idziemy do niego, a potem do niej.

dopełniaczbiernikdopełniacz
 tyidziemy do ciebie widzimy cię nie lubię cię
 onidziemy do niego widzimy go nie lubię go
 onoidziemy do niego widzimy je nie lubię go
 onaidziemy do niej widzimy  nie lubię jej
 oniidziemy do nich widzimy ich nie lubię ich
 oneidziemy do nich widzimy je nie lubię ich

Zaimki osobowe - Narzędnik

Личные местоимения в творительном падеже

liczba pojedynczaliczba mnoga
jamną // ze mnąmynami // z nami
tytobą // z tobąwywami // z wami
on / ononim // z nimoni / onenimi // z nimi
onanią // z nią

Leave a Reply