Zaimki dzierżawcze — притяжательные местоимения в польском языке

zaimki osobowe — личные местоименияzaimki dzierżawcze — притяжательные местоимения
1jamój, moja, moje
2tytwój, twoja, twoje
3onjego
onajej
onojego
1mynasz, nasza, nasze
2wywasz, wasza, wasze
3oni, oneich
  • Ta szafa jest nasza.
  • To jest Adam. To jest jego dom, jego kawajego piwo.
  • To jest Ewa. To jest jej dom, jej kawajej piwo.
  • To jest Paweł, a to jest jego znajoma.
  • To jest Edita, a to jej chłopak Artur.
  • To jest Monika, a to jej kolega.

Притяжательные местоимения swój, swoja, swoje

swój, swoja, swoje – свой, своя, свое

  • To jest jego książka. On czyta swoją książkę.
  • To jest ich piesek. Oni lubią swojego pieska.
  • To są jej koleżanki. Ona lubi swoje koleżanki.

Добавить комментарий