Zaimki dzierżawcze – притяжательные местоимения в польском языке

zaimki osobowe – личные местоименияzaimki dzierżawcze – притяжательные местоимения
1jamój, moja, moje
2tytwój, twoja, twoje
3onjego
onajej
onojego
1mynasz, nasza, nasze
2wywasz, wasza, wasze
3oni, oneich
  • Ta szafa jest nasza.
  • To jest Adam. To jest jego domjego kawajego piwo.
  • To jest Ewa. To jest jej domjej kawajej piwo.
  • To jest Paweł, a to jest jego znajoma.
  • To jest Edita, a to jej chłopak Artur.
  • To jest Monika, a to jej kolega.

Местоимения wasz, wasza, wasze употребляются в том случае, когда мы обращаемся к группе, с которой мы на “ты”. Если мы хотим обратится к группе, с которой на “вы”, употребляем слово państwo.

Czy to jest państwa samochód? – Это Ваш автомобиль? (к группе на Вы)

Czy to jest wasz samochód? – Это ваш автомобиль? (к группе приятелей, с которой на ты)

Притяжательные местоимения swój, swoja, swoje

swój, swoja, swoje – свой, своя, свое

  • To jest jego książka. On czyta swoją książkę.
  • To jest ich piesek. Oni lubią swojego pieska.
  • To są jej koleżanki. Ona lubi swoje koleżanki.

Leave a Reply