Сочетание прилагательных, местоимений и числительных с лично-мужскими существительными

Сочетание прилагательных с лично-мужскими существительными


Прилагательные, сочетающиеся с лично-мужскими существительными во множественном числе  имеют окончание i или y

Окончание i

 – основа на твердый согласный, который смягчается

słaby – słabi

wysportowany – wysportowani

Чередование:

ły // li  mały – mali

dy // dzi  młody –  młodzi

ty // ci     pracowity – pracowici

sty // ści    prosty – prości

sny // śni  nowoczesny – nowocześni

sy // si      bosy – bosi

szy // si    większy – więksi

chy // si   cichy – cisi

ży // zi      duży – duzi

sły // śli   dorosły – dorośli

zły // źli   zły – źli

 – основа на мягкий согласный, чередование отсутствует

poprzedni uczeń – poprzedni uczniowie


Окончание y

 – основа на -g-, -k-, -r-

Чередование

k // c    wysoki – wysocy

g // dz  drogi – drodzy

r // rz     chory – chorzy

Окончание y – основа на шипящий  согласный и -c- (кроме ż, sz)

obcy człowiek – obcy ludzie


Чередование гласных звуков

o//e   zmęczony – zmęczeni


Лично-мужские формы числительных и местоимений

Лично-мужские формы образуют все слова, которые изменяются так же, как прилагательные.

 1. порядковые числительные: pierwszy – pierwsi, drugi – drudzy, trzeci – trzeci
 2. притяжательные местоимения: mój – moi, twój – twoi, swój – swoi, nasz – nasi, wasz – wasi
 3. указательные местоимения: ten – ci, tamten – tamci
 4. определительные и вопросительные местоимения, также играющие роль союзных слов: który – którzy, czyj – czyi, jaki – jacy, taki – tacy
 5. неопределенные местоимения,  у которых к лично-мужской форме добавляется частица -ś-: jakiś – jacyś, któryś – którzyś, czyjś – czyiś

Сравнительные конструкции с предлогами в niż и od в польском языке

Существует два равноправных способа сравнения в польском языке – при помощи предлогов niż и od.

Сравнение при помощи предлога  niżСравнение при помощи предлога od
Прилагательное в сравнительной степени + предлог niż + существительное или местоимение в именительном падежеПрилагательное в сравнительной степени + предлог od + существительное или местоимение в родительном падеже
Moja kurtka jest droższa niż twoja. Futro jest droższe niż palto.Moja kurtka jest droższa od twojej. Futro jest droższe od palta.

Сравнительные степени склоняются, как обычные прилагательные!

Widziałem człoweka starszego od mojego ojca.

Примеры

niżod
Sweter jest grubszy niż koszula.Sweter jest grubszy od koszuli.
Te rękawiczki są nowsze niż tamte.Te rękawiczki nowsze od tamtych.
Bluzka jest cieńsza niż koszula.Bluzka jest cieńsza od koszuli.
Moja kurtka jest starsza niż twoja.Moja kurtka jest starsza od twojej.
Spodnie  są dłuższe niż szorty.Spodnie są dłuższe od szortów.
Spódnica jest krotsza niż sukienkaSpódnica jest krotsza  od sukienki.
Jedwabna bluzka jest lepsza niż bawełniana. Jedwabna bluzka jest lepsza od bawełnianej.
Futro jest cieplejsze niż płaszcz.Futro jest cieplejsze od płaszcza.
Ten pasek jest szerszy niż tamten. Ten pasek jest szerszy od tamtego.
Kapelusz jest bardziej elegancki niż czapka.Kapelusz jest bardziej elegancki od czapki.
Okulary mojej matki są droższe niż okulary mojego ojca.Okulary mojej matki są droższe od okularów mojego ojca.
Ten szal jest węższy niż tamten.Ten szal jest węższy od tamtego.
Nowy parasol jest mniejszy  niż stary parasol.Nowy parasol jest mniejszy od starego parasola.
Jedwabna chustka jest miększa niż wełniana.Jedwabna chustka jest miększa od wełnianej.
Damska kurtka jest większa od dziecięjcej. Damska kurtka jest większa niż dziecięjca.
Marynarka  jest ciemniejsza od spodni.Marynarka jest ciemniejsza niż spodnie.
Ten parasol jest modniejszy niż tamten. Ten parasol jest modniejszy od tamtego.
Ta sukienka jest bardziej kolorowa niż tamta.Ta sukienka jest bardzej kolorowa od tamtej.
Czerwony krawat jest ładniejszy od czarnego. Czerwony krawat jest ładniejszy niż czarny.
Nowa kamizelka jest gorsza niż stara.Nowa kamizelka jest gorsza od starej.
Męskie dżinsy są twardsze niż damskie.Męskie dżinsy twardsze od damskich.
Mój kożuszek jest tańszy od twojego.Mój kożuszek jest tańszy niż twój.
Mój kostium  jest jaśniejszy  niż twój garnitur.Mój kostium jest jaśniejszy od twojego garnituru.
Ta kamizelka jest bardziej zniszczona niż tamta. Ta kamizelka jest bardziej zniszczona od tamtej.

Степени сравнения прилагательных в польском языке

Формы степеней сравнения прилагательных образуются от качественных прилагательныхКачественные прилагательные означают какой-то признак, качество предмета:

biały, nowy, młody

Степень сравнения прилагательных в польском языке бывает сравнительная и превосходная.

Сравнительная степень сравнения прилагательных в польском языке

Сравнительная степень образуется при помощи суффиксов -sz-, -ejsz-

Суффикс -sz-  если основа заканчивается на одиночный согласный

młody – młodszy

stary – starszy

Суффикс -ejsz- если в конце корня слова несколько согласных

ciepły – cieplejszy

czarny – czarnejszy

У прилагательных с суффиксами -k-, -ek-, -ok- сравнительная степень образуется от корня, суффикс при этом исчезает

słodki – słodszy

daleki – dalszy

szeroki – szerszy

Чередования в корне слова:

 s // ż wysoki wyższy выше
 g // ż drogi droższy дороже
 ł // lmiły milszy милее
 n // ń cienki cieńszy тоньше
 r // rz ostry ostrzejszy острее
 st // ść gęsty gęśćiejszy гуще
 sł // śl dorosły doroślejszy взрослее
 sn // śń jasny jaśńiejszy светлее
 a // e biały bielszy белее
 o // e wesoły weselszy веселее
 ą // ę wąski węższy уже

Исключения:

lekki – lżejszy легче

Прилагательные, которые образуют формы от другого корня:

dobry – lepszynajlepszy

mały – mniejszynajmniejszy

złygorszynajgorszy

wielki, dużywiększynajwiększy

Прилагательные иноязычного происхождения и образованные от наречий образуют степени сравнения при помощи наречия bardziej:

chorobliwy – bardziej chorobliwy

interesujący – bardziej interesujący

Так же в эту группу входят:

chory – bardziej chory

zielony – bardziej zielony

gorzki – bardziej gorzki

Превосходная степень прилагательных в польском языке

Превосходная степень прилагательных в польском языке образуется от сравнительной путем добавления приставки naj-

nowy – nowszy – najnowszy

lekki – lżejszy – najlżejszy

mały – mniejszy – najmniejszy

Прилагательные, образующие сравнительную степень при помощи наречия bardziej, образуют форму превосходной степени при помощи наречия najbardziej

chorobliwy – bardziej chorobliwy  – najbardziej chorobliwy

interesujący – bardziej interesujący  – najbardziej interesujący

Прилагательные в превосходной степени изменяются по родам, числам и падежам.

Jeszcze nie czytałem najnowszej książki tego pisarza.

Примеры употребления превосходной степени прилагательных

Сравнительные степени польских прилагательных можно найти на этом сайте: http://stopniowanie.net/

Образование прилагательных в польском языке

 –owyautobusautobusowyавтобусный
 –nilatoletniлетний
 –nyminerałmineralnyминеральный
 –anygrykagryczanyгречневый
 –skidiabełdiabelskiдьявольский
 –ckiakademiaakademickiакадемический
 icznychemiachemicznyхимический
yczny,ecznymatematykamatematycznyматематический
 –istygwiazdagwiaździstyзвездный
 ijny (yjny)informacjainformacyjnyинформационный
 –liwychorobachorobliwyболезненный

Чередования:

 ą // ę dąb dębowy дубовый
 rz // r dworzec dworcowy вокзальный
 k // cz fizyka fizyczny физический
 g // ż noga nożny ножной

Выпадение звука: czerwiec – czerwcowy – июньский

biletbiletowyбилетный
biurobiurowyофисный
bratbratniбратский
butelkabutelkowyбутылочный
cebulacebulowyлуковый
chrzanchrzanowyхреновый
chwilachwilowyминутный
cukiercukrowyсахарный
czasczasowyвременный
deserdeserowyдесертный
deszczdeszczowyдождевой
drzewodrzewnyдревесный
ekspresekspresowyэкспрессный
filmfilmowyфильмовый
firmafirmowyфирменный
gazetagazetowyгазетный
Gdańskgdańskiгданьский
geografiageograficznyгеографический
głosgłosowyголосовой
mgłamglistyмглистый
południepołudniowyполуденный, южный
północpółnocnyполночный, северный
przygodaprzygodowyприключенческий
taniectanecznyтанцевальный
wakacjewakacyjnyканикулярный
dyrektordyrektorskiдиректорский

Употребление прилагательных с предлогом za в значении «слишком»

 • za duży – слишком большой
 • za mały – слишком маленький
 • za słony – слишком соленый
 • za kwaśny – слишком кислый
 • za gorący – слишком горячий
 • za słodki – слишком сладкий
 • za zimny – слишком холодный

Jak smakuje zupa pomidorowa? — Jest za zimna. 

Jak smakuje wino czerwone? – Jest za kwaśne.

Образование прилагательных и наречий от названий стран в польском языке

Прилагательные от названий стран в польском языке образуются при помощи суффиксов:  

-ski, -(ij/yj)ski, -(ań)ski, -cki, -dzki

Например:

Białoruś – białoruski

Szkocja – szkocki

Rosja – rosyjski

Szwecja – szwedzki

Ameryka – amerykański

Japonia – japoński

Наречия образуются от прилагательных при помощи приставки po, которая пишется раздельно и суффикса -u

białoruski – po białorusku

rosyjski – po rosyjsku

amerykański – po amerikańsku

Прилагательные и наречия от названий стран в польском языке

Białoruśbiałoruskipo białorusku
Ukrainaukraińskipo ukraińsku
Estoniaestońskipo estońsku
Łotwałotewskipo łotewsku
Wielka Brytaniabrytyjskipo brytyjsku
Angliaangielskipo angielsku
Szkocjaszkockipo szkocku
Irlandiairlandzkipo irlandzku
Norwegianorweskipo norwesku
Szwecjaszwedzkipo szwedzku
Finlandiafińskipo fińsku
Niderlandyniderlandzkipo niderlandzku
Daniaduńskipo duńsku
Niemcyniemieckipo niemiecku
Austriaaustriackipo austriacku
Szwajcariaszwajcarskipo szwajcarsku
Czechyczeskipo czesku
Słowacjasłowackipo słowacku
Węgrywęgierskipo węgiersku
Francjafrancuskipo francusku
Hiszpaniahiszpańskipo hiszpańsku
Polskapolskipo polsku
Portugaliaportugalskipo portugalsku
Włochywłoskipo włosku
Chorwacjachorwackipo chorwacku
Bułgariabułgarskipo bułgarsku
Macedoniamacedońskipo macedońsku
Mołdawiamołdawskipo mołdawsku
Grecjagreckipo grecku
Albaniaalbańskipo albańsku
Turcjatureckipo turecku
Amerykaamerykańskipo amerykańsku
Meksykmeksykańskipo meksykańsku
Kubakubańskipo kubańsku
Brazyliabrazylijskipo brazylijsku
Argentynaargentyńskipo argentyńsku
Zjednoczone Emiraty Arabskiearabskipo arabsku
Japoniajapońskipo japońsku
Koreakoreańskipo koreańsku
Australiaaustralijskipo australijsku

Названия языков и фраза «говорить по…» – mówię po.. в польском языке

język angielskiанглийский языкmówię po angielskuговорю по-английски
język chińskiкитайский языкmówię po chińskuговорю по-китайски
język czeskiчешский языкmówię po czeskuговорю по-чешски
język francuskiфранцузский языкmówię po francuskuговорю по-французски
język hiszpańskiиспанский языкmówię po hiszpańskuговорю по-испански
język japońskiяпонский языкmówię po japońskuговорю по-японски
język litewskiлитовский языкmówię po litewskuговорю по-литовски
język niemieckiнемецкий языкmówię po niemieckuговорю по-немецки
język polskiпольский языкmówię po polskuговорю по-польски
język rosyjskiрусский языкmówię po rosyjsku говорю по-русски
język słowackiсловацкий языкmówię po słowackuговорю по-словацки
język ukraińskiукраинский языкmówię po ukraińskuговорю по-украински
język włoskiитальянский языкmówię po włoskuговорю по-итальянски

Образования названий жителей различных регионов