Польские слова, связанные с экологией – słowa, związane z ekologią

 • środowisko – окружающая среда
 • ekologia – экология
 • przyroda – природа
 • ochrona – защита
 • chronić – защитить
 • dbać – заботиться
 • populacja – популяция
 • rezerwat – заповедник
 • park narodowy – национальный парк
 • zjawisko meteorologiczne – метеорологическое явление
 • zasoby naturalne – природные ресурсы
 • oczyszczać – очищать
 • oczyszczanie – очищение
 • segregować – разделять, сортировать
 • segregacja – сегрегация, разделение
 • katastrofa ekologiczna – экологическая катастрофа
 • emisja – выброс
 • wymierać – вымирать
 • ginąć – погибать
 • klęska żywiołowa – стихийное бедствие
 • zanieczyszczać – загрязнять
 • zanieczyszczenie – загрязнение
 • niszczyć – уничтожать
 • zaśmiecać – мусорить
 • wysypisko – свалка
 • śmieci – мусор
 • ścieki – сточные воды
 • odpadki – отходы
 • złom – лом
 • odpady biodegradowalne – биоразлагаемые отходы

Klęski żywiołowe

 • pożar — пожар
 • powódź — наводнение
 • trzęsienie ziemi — землетрясение
 • huragan — ураган
 • susza — засуха

Segregacja odpadów – сортировка отходов

SzkłoPapierPlastikZłomOdpady biodegradowalne
słoiki ze szkłagazetybutelki plastykowefolia aluminiowa do pieczenialiście
butelki szklaneksiążkiopakowanie po płynie do mycia naczyństare garnkiresztki warzyw
zeszytyworki plastykowipokrywki do słoikówskorupki jaj
zakrętkipuszki po piwiefusy po herbacie czy kawie
obierki

Leave a Reply