Когда ставится запятая в польском языке

Запятая всегда ставится в сложносочиненных предложениях:

  1. с бессоюзной связью: Zerwał się wiatr, wichura powaliła kilka drzew.
  2. с противительными союзами (a, ale, jednak, natomiast): Dziś zostaniemy w domu, a jutro wybierzemy się do kina.
  3. с идентифицирующими союзами (czyli, to znaczy): Nie zdążyliśmy na ostatni pociąg, to znaczy pójdziemy do domu na piechotę.
  4. с повторяющимися союзами (i…, i; ani…, ani; albo…, albo;): Ani ty tam nie pójdziesz, ani ja.

Запятая не ставится в сложносочиненных предложениях:

  1. с соединительными союзами (i, oraz, ani): Byliśmy w kinie i oglądaliśmy film.
  2. с разделительными союзами (lub, albo, czy): Zadzwonię do niego lub pójdę.

Leave a Reply