Lekcja 8 – Część 7 –  Ćwiczenia – упражнения

ćwiczenie Proszę na głos przeczytać zdania. Uwaga na wymowę r i l. - Прочитайте вслух предложения, сосредоточьте внимание на произношении r и l.

  • Kaszel przy kolacji jest niekulturalny.
  • Koleżanka, która jest trenerką jogi, robi figurę „Kwiat lotosu”.
  • Krokodyle w Nilu są bardzo agresywne.
  • W Tatrach łatwo o lawiny.
  • Czerwone korale są typowym elementem ludowego folkloru.
  • Spiker radiowy podaje w reklamie numer telefonu.
  • Barbara nie lubi, kiedy jej córka maluje kolorowe obrazy.
  • Robert lubi pomarańcze, ogórki i lody czekoladowe.

ćwiczenie Proszę pogrupować frazy. - Сгруппируйте фразы


ćwiczenie Proszę posłuchać nagrań i uzupełnić brakujące słowa. Прослушайте запись и вставьте пропущенные слова


ćwiczenie Proszę wpisać brakujące litery.


ćwiczenie Дополните предложения предлогами do, z, o, za, do, od, na, w


ćwiczenie Составьте предложения


ćwiczenie Составьте выражения


ćwiczenie Proszę uzupełnić teksty formami dopełniacza.


ćwiczenie Дополните предложения


ćwiczenie Дополните предложения


Wymowa - Произношение

Proszę posłuchać, a następnie przeczytać na głos - Прослушайте запись и прочитайте вслух:

Co proponujesz?
Gdzie się spotkamy?
Czy masz czas we wtorek?
O której jest pociąg pośpieszny do Przemyśla?
Czy masz czas o trzeciej?

Co Pan / Pani słyszy: -y czy -ę? Proszę podkreślić słowa wymówione przez lektorkę.

Что вы слышите -y или ? Выберите слова, которые произносит диктор.


Lekcja 8 – Część 8 – Czy już znasz te słowa i zwroty? - Знаете уже эти слова и выражения?
Lekcja 8 — Może pójdziemy do kina? — Урок 8 — Может пойдем в кино?
К перечню уроков

Leave a Reply