Która godzina? – Время в польском языке – часы, минуты, определение времени

Która godzina – Который час?

godzina – час
minuta – минута
kwadrans – четверть
wpół – половина
 Która (jest) godzina? - Который час? (jest можно опустить) 
– Piąta (godzina) – Пять часов (godzina можно опустить)

Для часов - порядковые числительные (в женском роде) pięta godzina, druga godzina
Для минут - количественные числительные dziesięć minut

5:00 (godzina) piąta
5:10 (godzina) piąta dziesięć

Godzina

1.00 pierwsza 13.00 trzynasta
2.00 druga 14.00 czternasta
3.00 trzecia 15.00 piętnasta
4.00 czwarta 16.00 szesnasta
5.00 piąta 17.00 siedemnasta
6.00 szósta 18.00 osiemnasta
7.00 siódma 19.00 dziewiętnasta
8.00 ósma 20.00 dwudziesta
9.00 dziewiąta 21.00 dwudziesta pierwsza
10.00 dziesiąta 22.00 dwudziesta druga
 11.00 jedenasta 23.00 dwudziesta trzecia
 12.00 dwunasta 24.00 dwudziesta czwarta

O której godzinie? – В котором часу?

Часы ставятся в предложный падеж с предлогом о. Минуты в именительном падеже.
O której pan przychodzi zwykle do domu? – O dwudziestej pierwszej trzydzieści. (21:30)
oficjalnie 24hnieoficjalnie 12h+12h
12:00o dwunastejo dwunastej
12:15o dwunastej piętnaściepiętnaście po dwunastej
kwadrans po dwunastej
12:30o dwunastej trzydzieścio wpół do pierwszej
12:45o dwunastej czterdzieści pięćza piętnaście pierwsza
za kwadrans pierwsza
13:00o trzynastejo pierwszej
O której godzinie wstajesz? - O szóstej.
O której godzinie jesteś w pracy? - Za kwadrans siódma.
O której godzinie jesz śniadanie? - Dziesięć po szóstej.
O której godzinie idziesz do pracy? - O wpół do siódmej.
Za 15 minut... - через 15 минут
Za godzinę (za + винительный падеж) - через час
Za kwadrans - через четверть часа
Za pół godziny - через полчаса
za kwadrans dziewiąta  – без четверти девять
wpół do siódmej – половина седьмого
za dwadzieścia pięć czwarta – без двадцати пяти четыре
dziesięć po siódmej – десять минут восьмого
pięć po trzeciej – пять минут четвертого
jedenasta – одиннадцать
za dwadzieścia szósta – без двадцати шесть
kwadrans po jedenastej – четверть двенадцатого

Od której do której godziny?

Od której do której godziny? (Od której do której?) – С которого по который час?

В ответе числительное стоит в родительном падеже с тем же предлогом, что и вопросе.

Od której do której pan ma obiad? – Zwykle mam obiad od dwunastej do trzynastej.

Время суток – doba

ranek – утро

 • nad ranem  – под утро 3.00-4.00
 • rano, z rana – утром   5.00-10.00

dzień день

 • w dzień  днем  11.00-17.00

południe – полдень

 • przed południem в первой половине дня 11.00- 12.00
 • w południe – в полдень 12.00-13.00
 • po południu – во второй половине дня (после обеда) 14.00-17.00

wieczór вечер

 • wieczorem вечером 17.00-23.00

północ – полночь

 • o północy – в полночь 24.00

noc ночь

 • w nocy ночью   1.00-3.00

JAK CZĘSTO?

JAK CZĘSTO? - как часто?
codziennie - каждый день
co tydzień - каждую неделю
co miesiąc - каждый месяц
co rok - каждый год

(1) raz, 2, 3 razy - 1 раз, 2, 3 раза:
dziennie - в день
w tygodniu - в неделю
w miesiącu - в месяц
w roku - в году

Trzy razy w tygodniu – три раза в неделю

Raz w roku – один раз в году

Raz w miesiącu – раз в месяц

Dwa albo trzy razy w roku – два или три раза в год

przyszłym roku — в следующем году

przyszłym miesiącu — в следующем месяце

Jak często w zeszłym roku chodziłeś do kina? W zeszłym roku chodziłem do kina co miesiąc.
Jak często w zeszłym roku uczyłaś się polskiego? W zeszłym roku uczyłam się polskiego codziennie.

JAK DŁUGO? – как долго?

1 (jedną) minutę / godzinę - 1 минута / час
1,5 (półtorej), 2 (dwie), 3, 4, 22, 23, 24, X2, X3, X4 minuty / godziny - полторы, две, три минуты / часа

5 ..... 21, 25 ..... 31, X5 ..... X1 minut / godzin
30 minut = pół godziny
od .....-ej do .....-ej

Leave a Reply