Która godzina? – Время в польском языке – часы, минуты, определение времени

Która godzina

Która (jest) godzina? Который час? (jest можно опустить)

– Piąta (godzina) – Пять часов (godzina можно опустить)

Для того, чтобы назвать время используются порядковые (для часов pięta godzina, druga godzina) и количественные числительные (для минут – dziesięć minut).

Порядковое числительное должно стоять в форме женского рода.

5:00 (godzina) piąta

Для часов используются порядковые числительные, для минут количественные.

5:10 (godzina) piąta dziesięć


Godzina

1.00 pierwsza 13.00 trzynasta
2.00 druga 14.00 czternasta
3.00 trzecia 15.00 piętnasta
4.00 czwarta 16.00 szesnasta
5.00 piąta 17.00 siedemnasta
6.00 szósta 18.00 osiemnasta
7.00 siódma 19.00 dziewiętnasta
8.00 ósma 20.00 dwudziesta
9.00 dziewiąta 21.00 dwudziesta pierwsza
10.00 dziesiąta 22.00 dwudziesta druga
 11.00 jedenasta 23.00 dwudziesta trzecia
 12.00 dwunasta 24.00 dwudziesta czwarta

O której godzinie?

O której godzinie? (O której?) – В котором часу?

В ответе порядковые числительные должны стоять в предложном падеже с предлогом о. Количественное числительное стоит в именительном падеже.

O której pan przychodzi zwykle do domu? – O dwudziestej pierwszej trzydzieści. (21:30)

 • O której godzinie wstajesz? O szóstej.
 • O której godzinie jesteś w pracy? Za kwadrans siódma.
 • O której godzinie jesz śniadanie? Dziesięć po szóstej.
 • O której godzinie idziesz do pracy? O wpół do siódmej.

Od której do której godziny?

Od której do której godziny? (Od której do której?) – С которого по который час?

В ответе числительное стоит в родительном падеже с тем же предлогом, что и вопросе.

Od której do której pan ma obiad? – Zwykle mam obiad od dwunastej do trzynastej.

Конструкции называния времени

-a dwunasta, pierwsza
za -aza dziesięć pierwsza, za kwadrans pierwsza
po -ej po dwunastej,  kwadrans po dwunastej
wpół  do –ej   wpół do pierwszej,  wpół do piątej 
 • kwadrans – четверть
 • wpół – половина

Za 15 minut… – через 15 минут

Za godzinę (za + винительный падеж) – через час

Za kwadrans – через четверть часа

Za pół godziny – через полчаса


Примеры

 • za kwadrans dziewiąta  – без четверти девять
 • wpół do siódmej – половина седьмого
 • za dwadzieścia pięć czwarta – без двадцати пяти четыре
 • dziesięć po siódmej – десять минут восьмого
 • pięć po trzeciej – пять минут четвертого
 • jedenasta – одиннадцать
 • za dwadzieścia szósta – без двадцати шесть
 • kwadrans po jedenastej – четверть двенадцатого

Примеры

14.45 czternasta trzydzieści pięć, za kwadrans trzecia

8.50 ósma pięćdziesiąt, za dziesięć dziewiąta

00.30 zero trzydzieści, wpół do pierwszej

13.05 trzynasta pięć, pięć po pierwszej

20.25 dwudziesta dwadzieścia pięć, dwadzieścia pięć po ósmej

11.15 jedenasta piętnaście, kwadrans po jedenastej

Время суток – doba

ranek – утро

 • nad ranem  – под утро 3.00-4.00
 • rano, z rana – утром   5.00-10.00

dzień день

 • w dzień  днем  11.00-17.00

południe – полдень

 • przed południem в первой половине дня 11.00- 12.00
 • w południe – в полдень 12.00-13.00
 • po południu – во второй половине дня (после обеда) 14.00-17.00

wieczór вечер

 • wieczorem вечером 17.00-23.00

północ – полночь

 • o północy – в полночь 24.00

noc ночь

 • w nocy ночью   1.00-3.00

Trzy razy w tygodniu – три раза в неделю

Raz w roku – один раз в году

Raz w miesiącu – раз в месяц

Dwa albo trzy razy w roku – два или три раза в год

przyszłym roku — в следующем году

przyszłym miesiącu — в следующем месяце

Leave a Reply