Lekcja 8 – Może pójdziemy do kina? – Урок 8 – Может пойдем в кино?

Lekcja 8 – Część 1 – O której godzinie – В котором часу
Lekcja 8 – Część 2 – Spotkanie – Встреча
Lekcja 8 – Część 3 – Dopełniacz: kogo? czego? - родительный падеж
Lekcja 8 – Część 4 – tak + biernik / nie + dopełniacz  - винительный и родительный падеж
Lekcja 8 – Część 5 – Zaimki osobowe – Dopełniacz - личные местоимения родительный падеж
Lekcja 8 – Część 6 – Bilet na pociąg - билет на поезд
Lekcja 8 – Część 7 – Ćwiczenia - упражнения
Lekcja 8 – Część 8 – Czy już znasz te słowa i zwroty? - Знаете уже эти слова и выражения?
К перечню уроков