Lekcja 11 – Część 1 – postanowienia noworoczne

Anna napisała postanowienia noworoczne. - Анна написала новогодние обещания

Объедините фразы и составьте предложения

Proszę przeczytać na głos poprawne odpowiedzi. – Прочитайте вслух ответы, используя конструкцию:

Anna postanowiła, że w przyszłym roku będzie ….. // nie będzie …..

Proszę napisać i przeczytać swoje postanowienia noworoczne. – Напишите свои новогодние обещания:

Postanowiłem / postanowiłam, że w przyszłym roku będę ….. // nie będę ….. .

Postanowiłem / postanowiłam, że w styczniu / w lutym / w marcu ..… będę ….. .


SMS-y PO POLSKU – СМС-ки по-польски

Подберите вопросы и ответы

Lekcja 11 — Jakie masz plany? – Урок 11 – какие у тебя планы?
К перечню уроков

Leave a Reply