Lekcja 11 – Część 2 –  CZAS PRZYSZŁY – будущее время

CZAS PRZYSZŁY (ASPEKT NIEDOKONANY)

Будущее время (несовершенного вида)

liczba pojedyncza
ja będę
ty będziesz
on, ona, ono, pan, pani będzie

liczba mnoga
my będziemy
wy będziecie

oni / one państwo będą


+ bezokolicznik
(+ инфинитив)
być – не используется
Co będziesz robić jutro?
Jutro będę uczyć się polskiego.


Kiedy będziecie być w Krakowie?
Będziemy być w Krakowie w przyszłym tygodniu.

ćwiczenie дополните формами глагола być в будущем времени

Lekcja 11 — Jakie masz plany? – Урок 11 – какие у тебя планы?
К перечню уроков

Leave a Reply