Образование условного наклонения в польском языке – tryb przypuszczający

Условное наклонение выражает желаемое для говорящего действие:

Chciałabym mieszkać w Paryżu. – Я бы хотела жить в Париже

Условное наклонение в польском языке образуется таким образом:

формы 3 лица в прошедшем времени в единственном или множественном числе + by + личное окончание: czytał-bym, czytała-bym, czytali-byśmy, czytały-byśmy

liczba pojedynczaliczba mnoga
rodzaj męskirodzaj żeńskirodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy
1 osobaczytałbymczytałabymczytalibyśmyczytałybyśmy
2 osobaczytałbyśczytałabyśczytalibyścieczytałybyście
3 osobaczytałbyczytałabyczytalibyczytałyby
  rodzaj nijakiczytałoby  

Частица by и окончание глагола может писаться отдельно, если занимают позицию перед глаголом или отделяются другим словом.

Gdzie byście pojechali?

Lepiej byś mówił.

Marek pisał wtedy by listy.

В сочетаниях с союзами частица by пишется слитно

gdyby (если бы), żeby (чтобы)

к ним тоже присоединяются личные окончания.

Prosiłem was żebyście poczekali.

Lepiej byłoby, gdybyś przyszedł.

Ćwiczenie

Leave a Reply