MAPA POLSKI – Карта и география Польши

 • Polska – Польша
 • graniczyć – граничить
 • granica – граница
 • Warmia – Вармия
 • Wielkopolska – Великопольша
 • Kaszuby – Кашубия
 • Mazowsze – Мазовия
 • Małopolska – Малопольша
 • Podlasie – Подляшье
 • Pomorze – Померания
 • Śląsk – Силезия
 • północ – север
 • południe – юг
 • zachód – запад
 • wschód – восток
 • nizinny – низменный
 • wyżynny – возвышенный
 • górski – горный
 • szczyt – вершина
 • Tatry – Татры
 • Sudety – Судеты
 • Bieszczady – Бещады
 • powierzchnia – поверхность, площадь
 • teren – территория
 • obszar – территория, зона
 • krajobraz – пейзаж
 • północny – северный
 • południowy – южный
 • zachodni – западный
 • wschodni – восточный
 • Morze Bałtyckie – Балтийское море
 • Bałtyk – Балтика
 • wybrzeże – побережье
 • Wisła – Висла (река)
 • Odra – Одра (река)
 • Warta – Варта
 • Bug – Буг
 • Mazury – Мазуры
 • ludność – население
 • poziom – уровень
 • góra – гора
 • rzeka – река
 • jezioro – озеро
 • pojezierze – озерный край
 • kraina – край
 • mapa – карта
 • państwo –  государство
 • kraj – страна
 • miasto – город
 • wieś – село
 • morze – море
 • ocean – океан
 • północny zachód – северо-запад
 • południowy zachód – юго-запад
 • północny wschód – северо-восток
 • południowy wschód  – юго-восток
 • na wschód od – на восток от
 • na zachód od – на запад от
 • na północ od – на север от
 • centrum – центр
 • stolica – столица
 • województwo – воеводство
 • Warszawa – Варшава
 • Kraków – Краков
 • Ukraina – Украина
 • Czechy – Чехия
 • Słowacja – Словакия
 • Niemcy – Германия

Названия крупных польских городов

 • Białystok  – Белосток
 • Gdańsk – Гданьск
 • Katowice – Катовице
 • Kraków – Краков
 • Lublin – Люблин
 • Łódź – Лодзь
 • Poznań – Познань
 • Szczecin – Щецин
 • Tor – Торунь
 • Warszawa – Варшава
 • Wrocław – Вроцлав
 • Zakopane – Закопане

Склонение названий некоторых польских городов

 именительный родительный предложный
 Białystok do Białegostoku w Białymstoku
 Gdańsk do Gdańska w Gdańsku
 Katowice do Katowic w Katowicach
 Kraków do Krakowa w Krakowie
 Lublindo Lublina w  Lublinie
 Łódź do Łodzi w Łodzi
 Poznań do Poznania w Poznaniu
Szczecin do Szczecina w Szczecinie
 Tor do Torunia w Toruniu
 Warszawa do Warszawy w Warszawie
 Wrocław do Wroclawia we Wrocławiu
 Zakopane do Zakopanego w Zakopanem
 • у названия Białystok склоняются обе части слова
 • название Katowice – существительное множественного числа и склоняется, как существительное множественного числа (тоже самое  Kielce)
 • существительные Poznań, Tor мужского рода
 • название Zakopane – прилагательное среднего рода и склоняется, как прилагательное среднего рода с некоторыми исключениями

Воеводства Польши Województwa Polski

1 января 1999 года вступила в силу административная реформа, согласно которой Польша разделена на 16 воеводств. Reforma administracyjna, która weszła w życie 1 stycznia 1999, ustanowiła 16 nowych województw.

Варминьско-Мазурское воеводствоWojewództwo warmińsko-mazurskieОльштынOlsztyn
Великопольское воеводствоWojewództwo wielkopolskieПознаньPoznań
Западно-Поморское воеводствоWojewództwo zachodniopomorskieЩецинSzczeczin
Куявско-Поморское воеводствоWojewództwo kujawsko-pomorskieБыдгощ и ТоруньBydgoszcz i Tor
Лодзинское воеводствоWojewództwo łódzkieЛодзьŁódź
Люблинское воеводствоWojewództwo LubelskieЛюблинLublin
Любушское воеводствоWojewództwo lubuskieЗелёна-Гура и Гожув-ВелькопольскиGorzów Wielkopolski i Zielona Góra
Мазовецкое воеводствоWojewództwo mazowieckieВаршаваWarszawa
Малопольское воеводствоWojewództwo małopolskieКраковKraków
Нижнесилезское воеводствоWojewództwo dolnośląskieВроцлавWrocław
Опольское воеводствоWojewództwo opolskieОполеOpole
Подкарпатское воеводствоWojewództwo podkarpackieЖешувRzeszów
Подляское воеводствоWojewództwo podlaskieБелостокBiałystok
Поморское воеводствоWojewództwo pomorskieГданьскGdańsk
Свентокшиское воеводствоWojewództwo świętokrzyskieКельцеKielce
Силезское воеводствоWojewództwo śląskieКатовицеKatowice

Jak nazywa się stolica Polski? – Stolica Polski nazywa się Warszawa.

Nad jaką rzeką leżą Warszawa i Kraków? – Warszawa i Kraków leżą nad rzeką Wisłą.

Jak się nazywa polskie morze? – Polskie morze nazywa się Bałtyk.

Gdzie leży Gdańsk? – Gdańsk leży nad Bałtykiem.

Jaka rzeka płynie na wschodniej granicy Polski? – Na wschodniej granicy Polski płynie Bug.

Gdzie znajdują się polskie góry? – Polskie góry znajdują się na południu Polski.

Czy Bieszczady to góry czy miasto? – Bieszczady to góry.

Jaka rzeka płynie przez Wrocław? – Przez Wrocław płynie Odra.

Jak nazywa się rzeka, nad którą leży Poznań? Ta rzeka nazywa się Warta.

Gdzie leży Zakopane? – Zakopane leży na południu od  Krakowa w Tatrach.

Jak nazywają się jeziora na północnym wschodzie Polski? – To Jeziora  Mazurskie.


Polska zajmuje 9. miejsce w Europie pod względem powierzchni oraz 8. pod względem liczby
ludności. Długość granic Polski wynosi 3511 km, w tym 440 km przypada na granicę morską.
Graniczy z następującymi państwami: od zachodu z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją, od
wschodu z Ukrainą i Białorusią, od północy z Litwą i Rosją.

W wymiarze północ-południe Polska rozciąga się na długości 649 km. Powoduje to różnicę w długości trwania dnia między północną i południową częścią Polski. Latem na północy dzień jest dłuższy o ponad godzinę niż na południu, zimą — odwrotnie.
W wymiarze wschód-zachód rozpiętość Polski wynosi 689 km. Geometryczny środek Polski znajduje się w Piątku koło Łęczycy.

Najdłuższe rzeki w Polsce to Wisła (o długości 1047 km), Odra (854 km, w granicach Polski 742 km), Warta (808 km), Bug (772 km; w granicach Polski 224 km; odcinek graniczny 363 km), Narew (484 km) i San (443 km).

Największe jeziora w Polsce to Śniardwy (113,8 km2) i Mamry (104 km2) na Mazurach. Najgłębszym polskim jeziorem jest jezioro Hańcza (108,5 m). Jeziora są głównie pochodzenia lodowcowego i są położone przede wszystkim w północnej części kraju, zgrupowane na obszarach zwanych pojezierzami. Na terenie Polski występuje 7081 jezior o łącznej powierzchni 281 377 ha.
Jeziorność Polski wynosi tylko 0,9% powierzchni kraju. Dla porównania w Szwecji jeziora zajmują ponad 8,5% powierzchni.

Przeważającą część obszaru kraju zajmują tereny nizinne, a średnia wysokość wynosi 173 m nad poziomem morza. Krajobraz przechodzi od terenów nizinnych na północy i w Polsce centralnej do terenów wyżynnych i górskich na południu. Polska ma 70 szczytów powyżej 2000 metrów wysokości, wszystkie w Tatrach. Najwyższym punktem kraju
są Rysy — szczyt w Tatrach Wysokich (2499,1 nad poziomem morza).

Leave a Reply