Lekcja 9 – Część 7 – jednostki frazeologiczne

Proszę ułożyć wyrażenia:

Пожалуйста, составьте выражения:

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi frazami z ćwiczenia – Дополните предложения подходящими фразами из упражнения

Составьте выражения:

Lekcja 9 – Część 8 – Czytanie - чтение
Lekcja 9 Robimy zakupy - Урок 9 - Делаем покупки
К перечню уроков

Leave a Reply