Lekcja 9 – Część 4 – Ćwiczenia – Упражнения

ćwiczenie Впишите слова в нужной форме


Pan Kowalski robi zakupy. Proszę posłuchać dialogu w sklepie, a następnie odpowiedzieć, który paragon należy do pana Kowalskiego.

Пан Ковальский делает покупки. Послушайте диалоги в магазине и определите, какой чек принадлежит пану Ковальскому.

puszka sardynek 3.00 zł
20 deka sera gouda 2.70 zł
1 chleb 1.70 zł
pół kilo pomidorów 5.00 zł

RAZEM 12.40 zł
chleb 2.25 zł
20 deka masła 3.73 zł
5 bułek 2.00 zł
kilo pomidorów 5.60 zł

RAZEM 13.58 zł
paczka herbaty 4.40 zł
20 deka szynki 3.46 zł
pół kilo pomidorów 2.80 zł


RAZEM 10.66 zł

ćwiczenie Дополните диалог «В магазине»

ćwiczenie Заполните лист покупок

WYMOWA Proszę posłuchać odpowiedzi z ćwiczenia i powtórzyć je za lektorem - Послушайте ответы из упражнения и повторите за лектором


Lekcja 9 – Część 5 – Ubranie, sklep  odzieżowy - одежда
Lekcja 9 Robimy zakupy - Урок 9 - Делаем покупки
К перечню уроков

Leave a Reply