Lekcja 8 – Część 1 – O której godzinie – В котором часу

O której godzinie - В котором часу 
  się spotkamy? - встречаемся?
  jest film? - есть фильм?
  zaczyna się lekcja? - начинается лекция?
  odjeżdża pociąg do Krakowa? - отъезжает поезд до Кракова?
oficjalnie 24hnieoficjalnie 12 h + 12 h
13:00o trzynastejo pierwszej
13:15o trzynastej piętnaściepiętnaście po pierwszej
13:30o trzynastej trzydzieścio wpół do drugiej
13:45o trzynastej czterdzieści pięćza piętnaście druga
14:00o czternastejo drugiej
OD Której DO Której (godziny)? С какого по какой час?
Jak długo? - Как долго?
Od której do której są lekcje? (9.00 - 13.00) - Lekcje są od dziewiątej do trzynastej
Od której do której jest przerwa? (10.00 - 10.30) - Przerwa jest od dziesiątej do wpół do jedenastej.


Ćwiczenie PROSZĘ UZUPEŁNIĆ TABELĘ - ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ


Ćwiczenie напишите время словами официально и неофициально


Proszę przeczytać notatki w kalendarzu pana Grubera, a następnie odpowiedzieć na pytania. - Прочтите заметки в календаре господина Грубера и ответьте на вопросы.

7.00 samolot do Krakowa
10.00 - 11.00 spotkanie z panem Wójcikiem - dyrektorem firmy ABC
11.15 - 13.45 wizyta w Museum Narodowym i na Wawelu
14.00 - 15.00 dyskusja z dyrektorem finansowym koncernu XYZ
15.00 - 16.00 przerwa na obiad
16.00 - 17.30 wizyta w banku KTR
17.30 - 19.00 kolacja w japońskiej restauracji
20.00 samolot do Monachium

a) Jak Pan / Pani myśli, kim jest pan Gruber? Co robi w Polsce.
b) O której pan Gruber ma samolot do Krakowa?
c) Z kim ma spotkanie o 10.00?
d) O której idzie do muzeum?
e) O której do której ma przerwę na obiad?
f) Gdzie je kolację?
g) O której wraca do Monachium.


Послушайте запись, в которой Анджей рассказывает о себе и обозначьте что правда P, а что неправда N


Proszę posłuchać nagrania, a następnie odpowiedzieć, czy to prawda (P), czy nieprawda (N) - Послушайте запись и ответьте, это правда P или неправда N

Lekcja 8 – Część 2 – Spotkanie – Встреча
Lekcja 8 — Może pójdziemy do kina? — Урок 8 — Может пойдем в кино?
К перечню уроков

Leave a Reply