Lekcja 11 – Część 4 –  KIEDY?

KIEDY? – когда?

jutro - завтра
pojutrze - послезавтра
za rok / miesiąc / 2 tygodnie / tydzień - через год / месяц/ две недели / неделю
w przyszłym roku / miesiącu / tygodniu - в следующем году / месяце / неделе

Co będziesz robić w weekend? – Что будешь делать на выходных?
Co będziesz robić po kursie polskiego? – Что будешь делать после курса польского?
Co będziesz robić we wrześniu? – Что будешь делать в сентябре?
Co będziesz robić w przyszłym roku? – Что будешь делать в следующем году?
Co będziesz robić za dwa lata? – Что будешь делать через два года?

Lekcja 11 — Jakie masz plany? – Урок 11 – какие у тебя планы?
К перечню уроков

Leave a Reply