Сочетание числительных jeden, dwa, trzy, cztery с существительными в польском языке

Числительное jeden

Числительное  jeden сочетается с существительные в именительном падеже единственного числа

jeden łosoś, jedna bułka, jedno jabłko

Числительное dwa

Числительное dwa (а также составные числительные, заканчивающиеся на dwa) сочетаются с существительными в множественном числе именительном падеже

Числительное dwa имеет форму женского рода dwie

dwa pomidory, dwie pomarańcze

Числительные trzy, cztery

Числительные  trzy, cztery (а также составные числительные, заканчивающиеся на  trzy, cztery) сочетаются с существительными в множественном числе именительном падеже:

trzy jajka, cztery pomidory, dwieście trzydzieści cztery pomarańcze

Сочетание числительных dwa, trzy, cztery с лично-мужскими существительными

dwaj panowie / dwóch panów

trzej panowie / trzech panów

czterej panowie / czterech panów


Все остальные числительные сочетаются с существительными в родительном падеже множественного числа

  • cztery banany
  • sześć ogórków
  • pięć bułek
  • dziewięć ciastek
  • trzy czekolady
  • osiem jabłek
  • dwa piwa
  • jedenaście parówek
  • siedem śledzi
  • dziesięć jajek

Количественные числительные в польском языке — liczebniki główne

Добавить комментарий