Как спросить возраст по-польски — Ile pan / pani ma lat?

Ile — сколько

Ile pan / pani ma lat? — Сколько вам лет?

Ile masz lat? — Сколько тебе лет?

Ile lat ma pan Nowak? — Сколько лет пану Новаку?


rok, lata, lat

1 rok Mój synek ma 1 rok.
2, 3, 4 lataJego babcia ma 82 lata.
5, 6, 7, ..( и дальше) latMój pies ma sześć lat.

Склонение существительного rok

liczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikroklata
dopełniaczrokulat
celownikrokowilatom
biernikroklata
narzędnikrokiemlatami
miejscownikrokulatach

Примеры

Ile lat ma pan Piotr Kowalski? — Pan Piotr Kowalski ma pięćdziesiąt jeden lat.

Ile lat ma pani Ewa Kowalska? — Pani Ewa Kowalska ma czterdzieści cztery lata.

Ile lat ma Marian Kowalski? — Marian Kowalski ma dwadzieścia pięć lat.

Ile lat ma Kasia Kowalska? — Kasia Kowalska ma dwanaście lat.

Ile lat ma pan Stanisław Kowalski? — Pan Stanisław Kowalski ma siedemdziesiąt dwa lata.

Ile lat ma pan Marek Nowak? — Pan Marek Nowak ma czterdzieści trzy lata.

Ile lat ma pani Anna Nowak? — Pani Anna Nowak ma trzydzieści dziewięć lat.

Ile lat ma Tomek Nowak? — Tomek Nowak ma dziewiętnaście lat.

Добавить комментарий