Глаголы совершенного и несовершенного вида в польском языке – Czasowniki dokonane i niedokonane

Как и в русском и в украинском языке глаголы польского языка бывают совершенного и несовершенного видов

Глаголы совершенного и несовершенного вида образуют видовые пары:

Czasowniki niedokonaneCzasowniki dokonane
Co robić?Co zrobić?
pisaćnapisać
rozmawiaćporozmawiać
dzwonićzadzwonić

Waldek codziennie musi dzwonić do szefa. Dziś też musi zadzwonić do szefa.

Формы глаголов совершенного вида образуются:

  1. при добавлении приставок к формам несовершенного вида: pisaćnapisać
  2. при помощи изменения основы глагола: pożyczaćpożyczyć, przekazywaćprzekazać, zamawiaćzamówić
  3. некоторые глаголы образуют формы совершенного вида от другой основы: mówićpowiedzieć, brać – wziąć, kłaść – położyć

В польском языке существует группа глаголов несовершенного вида, от которых нельзя образовать соответствующие формы совершенного вида: chcieć, mieć, móc, musieć

Глаголы совершенного вида не образуют форм настоящего времени. Глаголы несовершенного вида образуют все формы времени.

Глаголы несовершенного вида часто употребляются с наречиями często, rzadko, nigdy, codziennie :

Często dzwonię do mamy.

Rzadko piszę raporty.

Codziennie czytam gazety.

Примеры видовых пар при первом способе образования

Czasowniki niedokonaneCzasowniki dokonane
czekaćpoczekać / zaczekać
czytaćprzeczytać
dziękowaćpodziękować
dzwonićzadzwonić
gotowaćugotować
graćzagrać
informowaćpoinformować
interesować sięzainteresować się
inwestowaćzainwestować
iśćpójść
jechaćpojechać
jeśćzjeść
kończyćskończyć
lubićpolubić
narzekaćponarzekać
palićwypalić
pićwypić
pisaćnapisać
płacićzapłacić
pływaćpopływać
produkowaćwyprodukować
pytaćzapytać
radzićporadzić
robićzrobić
rozmawiaćporozmawiać
rozumiećzrozumieć
sprzątaćposprzątać
tańczyćzatańczyć
znaćpoznać

Примеры видовых пар при втором способе образования

Czasowniki niedokonaneCzasowniki dokonane
dawaćdać
odpowiadaćodpowiedzieć
odwiedzaćodwiedzić
oglądaćobejrzeć
pożyczaćpożyczyć
przekazywaćprzekazać
przepraszaćprzeprosić
spędzaćspędzić
spotykać sięspotkać się
wyjeżdżaćwyjechać
zaczynzacząć
zakładaćzałożyć
załatwiaćzałatwić
zapraszaćzaprosić
zarabiaćzarobić
zgadzać sięzgodzić się
zmieniaćzmienić
mówićpowiedzieć
widziećzobaczyć

Leave a Reply