Спряжение глагола znać – знать в настоящем времени

znać - знать  III спряжение
ja znammy znamy
ty znaszwy znacie
on ona ono znaone oni znają

Проверь себя!

Leave a Reply