Спряжение глагола wyglądać в настоящем времени

wyglądać – выглядеть, III спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jawyglądammywyglądamy
tywyglądaszwywyglądacie
on, ona, onowyglądaoni, onewyglądają

Leave a Reply