Как спросить дорогу по-польски – Przepraszam, gdzie jest … Przepraszam, jak dojść do …

Gdzie jest … ? – Где находится … ?

Gdzie jest szpital? – Где находится больница?

Gdzie jest szkoła? – Где находится школа?

Gdzie jest kino? – Где находится кинотеатр?


Вежливые фразы, что бы спросить дорогу

Przepraszam, gdzie jest hotel Bristol? – Извините, где находится отель Бристоль?

Przepraszam, czy państwo wiedzą, gdzie jest ulica Królowej Marysieńki? – Извините, вы не знаете, где улица Королевы Марысенки?


Przepraszam, gdzie jest hotel Bristol?

– O tam, prosto i w lewo.

– Czy to jest daleko?

– Nie, bardzo blisko.


Przepraszam, czy państwo wiedzą, gdzie jest ulica Królowej Marysieńki?

– Tak, proszę iść prosto, potem w prawo i cały czas prosto.

Dziękuję.

– Nie ma za co.


Nie ma za co – Не за что

Czy państwo wiedzą? – Вы не знаете?

cały czas prosto – все время прямо

na rogu – на углу

tu, tutaj – тут

w lewo, na lewo – налево

w prawo, na prawo – направо

na wprost – прямо


Przepraszam, jak dojść do … – Извините, как дойти до…

Jak  dojechać do Zamku Królewskiego? Как доехать до королевского замка?

Może pan(pani) jechać tramwajem numer sześć. – Можете поехать трамваем номер шесть.

Gdzie trzeba wysiąść? – Где надо выходить?

– Na piątym przystanku (na przystanku Zamek Królewski). – На пятой остановке.


Przepraszam, jak dojść do Zamku Królewskiego?

Prosze iść prosto ulicą Piekarską, dojść do ulicy Piwnej, a potem skręcić w prawo i iść prosto ulicą Piwną. Zamek Królewski jest na Placu Zamkowym.


Przepraszam, jak dojść do kościoła świętego Jana?

– Prosze iść prosto ulicą Dawną, dojść do ulicy Jezuickiej, a potem skręcić  w lewo i iść prosto ulicą Jezuicką, potem skręcić w prawo i dojść do ulicy świętojańskiej. Kościół świętego Jana jest po prawej stronie.


Przepraszam, jak dojść do Muzeum miasta Warszawy?

– Proszę iść prosto ulicą Zapiecek, dojść do Rynku Starego Miasta, a potem skręcić w lewo i iść przez plac. Muzeum jest na Rynku Starego Miasta.


Przepraszam, jak dojść do Barbakana?

– Proszę iść prosto ulicą Wąski Dunaj, dojść do ulicy Nowomiejskiej, a potem skręcić w lewo i iść prosto ulicą Nowomiejską.


Przepraszam, jak dojść do pomnika Syrenki?

– Proszę iść prosto ulicą Piwną, dojść do ulicy Zapiecek, potem iść prosto ulicą Zapiecek i dojść do Rynku Starego Miasta. Pomnik Syrenki jest na rynku Starego Miasta.


Jak dojechać do Pałacu kultury i nauki?

Może pan jechać tramwajem numer dwadzieścia pięć.

Gdzie trzeba wysiąść?

– Na przystanku «Centrum».


Jak dojechać do Muzeum Narodowego?

Może pan jechać tramwajem numer dwadzieścia dwa.

Gdzie trzeba wysiąść?

– Na przystanku «Muzeum Narodowe».

Leave a Reply