Склонение существительного tydzień

w przyszłym tygodniu – на следующей неделе

Склонение существительного tydzień

mianowniktydzień
dopełniacztygodnia
celowniktygodniu
biernik tydzień
narzędniktygodniem
miejscownik(w) tygodniu
wołacztygodniu!

Leave a Reply