Глагол umieć

umieć — уметь, IV спряжение

Спряжение глаголов umieć в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jaumiemmyumiemy
tyumieszwyumiecie
on, ona, onoumieoni, oneumieją

Спряжение глагола umieć в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицо umiałem umiałam
2 лицо umiałeś umiałaś
3 лицо umiał umiała
3 лицо  Средний род umiało
  Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицо umieliśmy umiałyśmy
2 лицо umieliście umiałyście
3 лицо umieli umiały

Глагол jeść

jeść — есть, VI спряжение

Спряжение глагола jeść в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jajemmyjemy
tyjeszwyjecie
on, ona, onojeoni, onejedzą

Спряжение глагола jeść в прошедшем времени

При спряжении глагола jeść  в прошедшем времени изменяется корень – jad во всех формах, кроме лично мужских, и jed в лично-мужских формах.

  Единственное число Мужской род Женский род
1 лицо jadłem jadłam
2 лицо jadłeś jadłaś
3 лицо jadł jadła
3 лицо  Средний род jadło
  Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицо jedliśmy jadłyśmy
2 лицо jedliście jadłyście
3 лицо jedli jadły

Глагола wiedzieć

wiedzieć — знать — 4 спряжение

Также спрягается глагол powiedzieć – сказать

Спряжение глагола wiedzieć в настоящем времени

1 лицоwiemwiemy
2 лицоwieszwiecie
3 лицоwiewiedzą

Спряжение глагола wiedzieć в будущем времени

1 способ

 będę wiedzieć będziemy wiedzieć
 będziesz wiedzieć będziecie wiedzieć
 będzie wiedzieć będą wiedzieć

2 способ

 мужской род женский родлично-мужские  формынелично-мужские формы
 będę wiedział będę wiedziałabędziemy wiedzielibędziemy wiedziały
 będziesz wiedział będziesz wiedziałabędziecie wiedzielibędziecie wiedziały
 będzie wiedział będzie wiedziałabędą wiedzielibędą wiedziały

Спряжение глагола wiedzieć в прошедшем времени

Единственное число
 Мужской родЖенский род
1 лицо wiedziałem wiedziałam
2 лицо wiedziałeś wiedziałaś
3 лицо wiedział wiedziała
Средний род
3 лицо wiedziało 
Множественное число
 лично-мужские формынелично-мужские формы
1 лицо wiedzieliśmy wiedziałyśmy
2 лицо wiedzieliście wiedziałyście
3 лицо wiedzieli wiedziały

Проверь себя

/8
0 голосов, 0 avg
1
Создан на

Спряжение глагола wiedzieć

Тест на спряжение глагола wiedzieć  в настоящем времени

1 / 8

Czy pan ______, gdzie jest ulica Miła?

2 / 8

Czy Ania i Beata ________, co to jest?

3 / 8

Czy państwo _____, gdzie jest szkoła?

4 / 8

(Ja) nie ______ , gdzie jest poczta.

5 / 8

Czy (ty) ______, gdzie jest poczta?

6 / 8

Nie, (my) nie _______ .

7 / 8

Czy (wy) ________, co to jest?

8 / 8

Tak, one _______ .

Ваша оценка

0%

Please rate this quiz