Спряжение глаголов I спряжения с суффиксами -owa-, -awa- в настоящем времени в польском языке

Спряжение глаголов nadawać  się, studiować, budować, spacerować, interesować sie, pracować, rysować, dawać в настоящем времени в польском языке

Во множественном числе в третьем лице:

суффикс –owa– меняется на суффикc –uj
суффикс –awa– меняется на суффикc –aj

nadawać  się – подходить, -awa- меняется на -aj-

nadawać  się подходить
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
ja nadaję sięmy nadajemy się
ty nadajesz sięwy nadajecie się
on, ona, ono nadaje sięoni, one nadają się

studiować – учиться в вузе, -owa- меняется на -uj-

studiować – учиться в вузе
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
ja studiujęmy studiujemy
ty studiujeszwy studiujecie
on, ona, ono studiujeoni, one studiują

budować – строить,   -owa- меняется на -uj-

budować – строить
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
ja budujęmy budujemy
ty budujeszwy budujecie
on, ona, ono budujeoni, one budują


spacerować – прогуливаться, -owa- меняется на -uj-

spacerować прогуливаться
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
ja spacerujęmy spacerujemy
ty spacerujeszwy spacerujecie
on, ona, ono spacerujeoni, one spacerują

interesować sie интересоваться -owa- меняется на -uj-

interesować sie интересоваться
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jainteresuję sięmyinteresujemy się
tyinteresujesz sięwyinteresujecie się
on, ona, onointeresuje sięoni, oneinteresują się


pracować работать -owa- меняется на -uj-

pracować работать
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
japracujęmypracujemy
typracujeszwypracujecie
on, ona, onopracujeoni, onepracują


rysować– рисовать

rysowaćрисовать
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jarysujęmyrysujemy
tyrysujeszwyrysujecie
on, ona, onorysujeoni, onerysują

dawać– давать

dawaćдавать
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jadajęmydajemy
tydajeszwydajecie
on, ona, onodajeoni, onedają

Leave a Reply