Союзы и союзные слова в польском языке — Spójnik

ale — но

 употребляется для противопоставлении:

а — а

  • Ta torebka jest duża, a ta jest mała.
  • Moje piwo jest dobre, a twoje?
  • Stół stoi między łóżkiem a krzesłem.

i — и:

Ta kurtka jest czarna i długa.


bo — потому что

Wiem, że Kasia umie śpiewać, bo często śpiewa różne piosenki. Я знаю, что Кася умеет петь, потому что она часто поет разные песни.


czy — ли

Nie wiem, czy umiesz śpiewać. Я не знаю, умеешь ли ты петь.


gdzie — где

Wiem, gdzie jest książka. Я знаю, где книга.


więc — так, так что — используется для подведение итогов, выводов

Mieszkam w Polsce, więc mówię po polsku. Я живу в Польше, так что говорю по-польски.


jeśli, … to — если, то

Jeśli moja siostra ma czas w sobotę, to robimy zakupy. Если у моей сестры есть время в субботу, мы делаем покупки.


żeby — чтобы, потому что, для того чтобы

Союз żeby присоединяет подрядное предложение цели, после союза żeby глагол стоит в форме инфинитива

Muszę pracować, żeby zarabiać pieniądze.

Żeby kupić samochód, muszę brać kredyt.

Про цель спрашиваем при помощи Po co?, W jakim celu?

Chcę jechać do Paryża. — Po co? — Żeby studiować malarstwo.

Добавить комментарий