Склонение существительного rząd «правительство» и «rząd» ряд

rząd
правительство
rządy – правление, власть, режимrząd
ряд
liczba pojedynczaliczba mnogaliczba pojedynczaliczba mnoga
Mrządrządyrządrzędy
Drządurządówrzędurzędów
Crządowirządomrzędowirzędom
Brządrządyrządrzędy
Nrządemrządamirzędemrzędami
Mcrządzierządachrzędzierzędach

Leave a Reply