Przyimki statyczne – Статические предлоги в польском языке

Статические предлоги описывают положение предмета или лица в пространстве и сочетаются с предложным, творительным или родительным падежами.

Miejscownik – Предложный падеж

na
на
w
в
przy
возле
po
по
Na czym leży książka? na stoleW czym pijesz herbatę? w butelcePrzy czym siedzi pies? przy lampiePo czym spaceruje kot? po dachu

Narzędnik – творительный падеж

przed
перед
za
за
pod
под
nad
над
między
между
Przed czym stoisz?
przed domem
Za czym siedziało dziecko?
za drzewem
Pod czym śpi kot?
pod krzesłem
Nad czym wisi lampa?
nad stołem
Między czym a czym stoi dom?
między drogą a ogrodem

Dopełniacz – родительный падеж

obok = koło
рядом с
na wprost
напротив
naprzeciwko
напротив
wzdłuż
вдоль
Obok czego zaparkowałeś?
Kościół jest obok poczty.
Kot śpi koło psa.
na wprost siebieNaprzeciwko banku zbudowano hotel.Domy stoją wzdłuż drogi

Предлоги obok и koło имеют одинаковое значение.


Предлоги na wprost и naprzeciwko имеют почти одинаковые значения.

Но предлог na wprost чаще употребляется в качестве динамического предлога: Usiądź na wprost mnie.

Только в некоторых случаях na wprost выступает в качестве статического предлога: Łazienka jest na wprost

Чаще всего для обозначения положения используется naprzeciwko.


Предлог u

Предлог u употребляется, когда хотим сказать, что кто-то или что-то находится у другого лица. Согласуется с родительным падежом. Также предлог u употребляется, когда хотим сказать что были у врача или у портного – у человека, который предоставляет какие-то услуги.

Byliśmy na obiedzie u rodziców.

Byłam u krawca skrócić spodnie.
Leave a Reply