Lekcja 5 — Co lubisz robić? — Урок 5 — Что любишь делать?

Słownictwo — Hobby

Ćwiczenie

Ćwiczenie

lubię, lubisz.. + bezokolicznik (инфинитив)

Ćwiczenie

Proszę posłuchać nagrania i odpowiedzieć (послушайте записи и напишите):

a) ile lat ma tę osoby (сколько лет этим людям)

b) czy informacje są prawdziwe (P) czy nieprawdziwe (N) (если информация правильная, впишите P, неправдивая — впишите N)

To prawda że on/ona ….

To nieprawda że on / ona

Gramatyka

Jak mówimy o hobby?

lubić + bezokolicznik
lubić + инфинитив
Anna lubi czytać książki.
Lubię chodzić do kina.
lubić + biernik
lubić + винительный падеж
Anna lubi literaturę.
Lubię kino.
interesować się + narzędnik
interesować się + творительный падеж
Anna interesuje się literaturą.
Interesuję się kinem.

Ćwiczenie

Proszę uzupełnić zdania

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Słownictwo

Jak Często? — Как часто

Pan Stanisław Matejko

 1. Zawsze wieczorem czyta książki — lubi kryminały.
 2. Codziennie po południu gra na gitarze klasycznej.
 3. W weekend zwykle chodzi na basen.
 4. Często spotyka się z kolegami w kawiarni.
 5. Od czasu do czasu gra w tenisa.
 6. Rzadko chodzi do teatru, bo nie ma czasu.
 7. Nigdy nie słucha muzyki dyskotekowej, bo lubi muzykę klasyczną.

Jak często Pan / Pani to robi? — Как часто вы это делаете?

 1. _____ chodzę do kina.
 2. _____ pływam.
 3. _____ jeżdżę na nartach.
 4. _____ chodzę do filharmonii.
 5. _____ pracuję.
 6. _____ uprawiam sport.
 7. _____ surfuję po Internecie.
 8. _____ maluję.
 9. _____ oglądam telewizję.
 10. _____ chodzę na koncerty.

Gramatyka

Koniugacje — спряжение

Koniugacja: -m, -sz

Proszę uzupełnić tabele

Koniugacja -ę, -isz, -ę, -ysz

-fić, -wić, -pić, -bić, -nić, -mić

Koniugacja -ę, -esz


Прочитайте слова:

studiowaćinteresować siękreowaćinterpretowaćfunkcjonowaćstresowaćnegocjowaćprotestowaćspecjalizować sięanalizowaćtelefonowaćargumentować

Ćwiczenie

Proszę uzupełnić zdania właściwą formą czasownika

Ćwiczenie

Proszę dokończyć zdania — Закончите предложения

Przykład: Zwykle w weekendy chodzę do kina.

1. Zwykle w weekendy _____

2. Na wakacjach nigdy nie _______

3. Często ______

4. Rzadko _____

5. Od czasu do czasu _____

6. Codziennie ________

Ćwiczenie

Proszę uzupełnić zdania właściwą formą czasownika

Ćwiczenie

Proszę posłuchać rozmów telefonicznych i wpisać, dokąd dzwonią Jacek, Joanna, Magda i Pan Józef.

Proszę posłuchać rozmów telefonicznych jeszcze raz i uzupełnić zdania

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Ćwiczenie

Proszę wpisać właściwą formę czasownika. — Впишите правильную форму глагола

Ćwiczenie

Proszę wpisać właściwą formę czasownika. — Впишите правильную форму глагола