Склонение слова ksiądz в польском языке

ksiądz — священник

В польском языке существительное ksiądz склоняется по особой схеме

przypadekliczba pojedynczaliczba mnoga
mianownikksiądzksięża
dopełniaczksiędzaksięży
celownikksiędzuksiężom
biernikksiędzaksięży
narzędnikksiędzemksiężmi
miejscownikksiędzuksiężach
wołaczksiężeksięża

Добавить комментарий