Co pana boli? — Boli mnie… Как сказать, что болит по-польски.

Co panu/pani dolega? – Что вас беспокоит?

Co pana/panią boli? – Что у вас болит?

Co mi jest? – Что со мной?

Czy boli cię głowa?  – Болит ли у тебя голова?

Mam katar, kaszel, gorączkę. – У меня насморк, кашель, высокая температура.

 • Mam kaszel. – У меня кашель.
 • Jestem chory. – Я болен.
 • Boli mnie głowa. – У меня болит голова.
 • Mam zawroty głowy. – У меня кружится голова.
 • Jest mi zimno. – Мне холодно.
 • Jestem zdrowy. – Я здоров.
 • Boli mnie ząb. – У меня болит зуб.
 • Mam gorączkę. – У меня высокая температура.
 • Jest mnie niedobrze. – Мне не хорошо.
 • Mam katar. – У меня насморк.
 • Jestem przeziębiony. – Я простужен.

Названия болезней по-польски – Choroby

 • zapalenie wyrostka robaczkowego – аппендицит
 • zapalenie migdałków – воспаление миндалин, тонзиллит
 • zapalenie płuc – воспаление легких
 • zapalenie dróg oddechowych – катар дыхательных путей
 • złamanie ręki – перелом руки
 • złamanie nogi – перелом ноги
 • zawroty głowy – головокружение

Сочетание существительных и местоимений со словом boli

Co pana/panią boli? – Что у вас болит? – винительный падеж

Boli mnie głowa. – У меня болит голова.

Boli go głowa. – У него болит голова.

Boli ją głowa. – У нее болит голова.

Marka boli głowa. – У Марека болит голова.

Anię boli głowa. – У Анны болит голова.

Добавить комментарий