Наречие chętnie

chętnie – охотно

Примеры употребления наречия chętnie в предложениях

Czy lubisz chodzić do kawiarni? Тебе нравится ходить в кафе?
Tak, chętnie chodzę do kawiarni. Да, я охотно люблю ходить в кафе.

Czy lubisz robić zdjęcia? – Tak, chętnie robię zdjęcia.

Czy lubisz podróżować? – Tak, chętnie podróżuję.

Czy lubisz jeździć rowerem? – Tak, chętnie jeżdżę rowerem.

Czy lubisz słuchać muzyki? – Tak, chętnie słucham muzyki.

Czy lubisz uprawiać sport? – Tak, chętnie uprawiam sport.

Leave a Reply