Глагол spotykać się

spotykać się – встречаться, III спряжение

Спряжение глагола spotykać się в настоящем времени

spotykać się – встретиться
liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaspotykam się myspotykamy się
tyspotykasz się wyspotykacie się
on, ona, onospotyka się oni, onespotykają się

Спряжение глагола spotkać się в прошедшем времени

spotykać się
 Единственное число
  Мужской род Женский род
1 лицо spotykałem się spotykałam się
2  лицо spotykałeś się spotykałaś się
3 лицо spotykał się spotykała się
 Средний род
 3 лицо spotykało się 
 Множественное число
  лично-мужские формы нелично-мужские формы
 1 лицо spotykaliśmy się spotykałyśmy się
 2 лицо spotykaliście się spotykałyście się
 3 лицо spotykali się spotykały się

Разница между spotykać и spotykać się

nie planuję spotkania
не планирую встречу
planuję spotkanie
планирую встречу
spotykać + biernik
винительный падеж
spotykać się + narzędnik
творительный падеж
znajomychze znajomymi
kolegówkolegami
przyjaciółprzyjaciółmi

Глагол szukać

szukać – искать, III спряжение

szukać kogo? czego? – употребляется родительный падеж

Kogo szukasz? – Szukam Adama.

Czego szukasz? – Szukam adresu.

Спряжение глагола szukać в настоящем времени

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaszukammyszukamy
tyszukaszwyszukacie
on, ona, onoszukaoni, oneszukają

Спряжение глагола szukać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоszukałemszukałam
2 лицоszukałeśszukałaś
3 лицоszukałszukała
3 лицо  Средний родszukało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоszukaliśmyszukałyśmy
2 лицоszukaliścieszukałyście
3 лицоszukaliszukały

Спряжение глагола zaczynać в настоящем времени

zaczyn– начинать, III спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jazaczynammyzaczynamy
tyzaczynaszwyzaczynacie
on, ona, onozaczynaoni, onezaczynają

Проверь себя!

Глагол zgadzać się

zgadzać się – соглашаться, III спряжение

zgadzać się na + винительный падеж – соглашаться на

Szef zgadza się na moje lekcje angielskiego.

zgadzać się z + творительный падеж – соглашаться с

Zgadzam się z twoją opinią

Nie zgadzam się! – Я не согласен / согласна.

Спряжение глагола zgadzać się в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jazgadzam sięmyzgadzamy się
tyzgadzasz sięwyzgadzacie się
on, ona, onozgadza sięoni, onezgadzają się

Глагол grać

grać – играть, III спряжение

  1. grać w co (w tenisa, w pokera, w koszykówkę) – играть во что – в теннис, в покер, в баскетбол
  2. grać na czym (na pianinie, na gitarze) – играть на чем – на пианино, на гитаре

Спряжение глагола grać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jagrammygramy
tygraszwygracie
on, ona, onograoni, onegra

Спряжение глагола grać в прошедшем времени

 Единственное число Мужской род Женский род
1 лицоgrałemgrałam
2 лицоgrałeśgrałaś
3 лицоgrałgrała
3 лицо  Средний родgrało
 Множественное число лично-мужские формы нелично-мужские формы
1 лицоgraliśmygrałyśmy
2 лицоgraliściegrałyście
3 лицоgraligrały

Спряжение глагола oglądać в настоящем времени

oglądać telewizję – смотреть телевизор

oglądać — смотреть, III спряжение

liczba pojedyncza – единственное числоliczba mnoga – множественное число
jaoglądammyoglądamy
tyoglądaszwyoglądacie
on, ona, onooglądaoni, oneoglądają

Глагол zamawiać

zamawiać – заказывать, III спряжение

Спряжение глагола zamawiać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
jazamawiammyzamawiamy
tyzamawiaszwyzamawiacie
on, ona, onozamawiaoni, onezamawiają

Глагол pożegnać

pożegnać – попрощаться, проститься, III спряжение

Спряжение глагола pożegnać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
japożegnammypożegnamy
typożegnaszwypożegnacie
on, ona, onopożegnaoni, onepożegnają

Глагол pytać

pytać — спрашивать, III спряжение

Спряжение глагола pytać в настоящем времени

liczba pojedyncza — единственное числоliczba mnoga — множественное число
japytammypytamy
typytaszwypytacie
on, ona, onopytaoni, onepytają

Глагол przepraszać

przepraszać – извиняться, III спряжение

Спряжение глагола przepraszać в настоящем времени

liczba pojedynczaliczba mnoga
japrzepraszammyprzepraszamy
typrzepraszaszwyprzepraszacie
on, ona, onoprzepraszaoni, oneprzepraszają